Välbesökt infokväll med Jämtkraft i Fullsjön

Den 28 augusti genomförde Jämtkraft ett informationsmöte i Fullsjön om den planerade vindkraftparken med 45 turbiner öster om Hocksjön utanför Ramsele.

Det är flera större vindkraftprojekt på gång runt om i Sollefteå kommun.

Till ett av de större hör Hocksjön Vind ABs planerade vindkraftpark öster om Hocksjön utanför Ramsele. Bakom Hocksjön Vind AB står Jämtkraft och Persson Invest.

Onsdagen den 28 augusti hölls en välbesökt informationskväll på bygdegården Gränsgården  i Fullsjön för berörda och intresserade om det kommande projektet.

– Vår målsättning är att vi ska kunna påbörja markarbeten med till exempel skogsavverkning, förstärkning av vägar och brytande av nya vägar i slutet av detta år. 2020 hoppas vi kunna påbörja byggnadsarbetena och att vindkraftverken ska kunna resas och driftsättas under 2021, berättade projektledaren Gabriel Duveskog.

Informationskvällen var en av många inplanerade under projektets gång.

– Vi vill att det här projektet ska genomsyras av transparens och öppenhet med en öppen dialog med boende, berörda och intresserade under hela den här ”resan”, berättade Gabriel Duveskog.

Sammanlagt finns tillstånd för 45 vindkraftverk i ”Hocksjönprojektet” som tillsammans har potential att producera upp till 600 GWh förnybar energi, det motsvarar energi till cirka 126 000 hushåll.

Läs mer om projektet på Jämtkrafts webbplats:
https://www.jamtkraft.se/om-jamtkraft/var-fornybara-produktion/vindkraft/planerade-vindkraftsprojekt/hocksjon/

 

Vindkraft