Informationsträff om vindkraftsprojektet i Björkvattnet

Nu har arbetet med att bygga den nya vindkraftparken i Björkvattnet på gränsen mellan Ragunda och Sollefteå kommun påbörjats. Den 9 oktober arrangerades en informationsträff om arbetet.

Ett 40-tal personer slöt upp till informationsträffen på Gränsgården i Fullsjön på tisdagskvällen den 9 oktober.

I Björkvattnet kommer företaget Infravia att uppföra 33 vindkraftverk. Projektet har utvecklats  av Hans-Erik Flodin i Björkvattnet Vind AB  tillsammans med Windspace. Projektet har nu avyttrats till Infravia.

Arbetet med att avverka skog och bygga vägar påbörjades tidigare i år och nu under hösten pågår det intensiva arbetet att gjuta fundamenten för de 33 vindkraftverken.

Sommaren 2020 kommer preliminärt tornen med turbinerna att resas.

Björkvattnet ligger mellan Ramsele och Borgvattnet på gränsen mellan Ragunda och Sollefteå kommuner.