Workshop med sikte på framtidens energibransch

Som ett led i Sollefteå kommuns samarbete med Mittuniversitetet genomfördes den 8 oktober en workshop i Sollefteå med representanter för energibranschen. Under ledning av konsultföretaget Pro&Pro analyserades och diskuterades hur energibranschen förväntas utvecklas i framtiden.

Workshopen tog utgångspunkt i en rad olika frågeställningar, bland andra:

  • Identifiera kompetensbehov 3 – 5 år framåt samt vilka möjligheter och samspel som finns mellan ökad kompetens inom olika områden och tillväxt-/utvecklingsmöjligheter.
  • Identifiera möjligheter att utveckla långsiktiga satsningar/program som skapar uthållig utveckling och marknadsavtryck för Sollefteå.
  • Identifiera hur kommun, universitet och företag/organisationer i branschen kan samarbeta på ett uthålligt och framgångsrikt sätt.
  • Presentera och få reflektioner och återkoppling på nuläget genom omvärlds- och närvärldsanalys samt identifierade scenarion för vidare arbete med strategier och handlingsplaner.
  • Utveckla framtida scenarios och värdera dessa.

Vid workshopen medverkade ett 20-tal representanter för Mittuniversitetet, Sollefteå kommun, Energidalen och branschföretag som E-ON, Vattenfall och Uniper.

Samarbetsprojektet mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet är uppdelat i två delområden; Genomföra en omvärldsanalys inom området energi och elintensivt i Sollefteå kommun samt göra en analys och handlingsplan för framtida energiutbildning med syfte att utveckla utbildningar i Sollefteå kommun och Mittuniversitetet som bidrar till långsiktig kompetensförsörjning.

Höstens arbete ska vara färdigställt senast 30 november 2019.