”Vindkraftprojektet” förlängs till 31 mars 2020

Energimyndigheten har beslutat att bevilja en förlängning av projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” till den 31 mars 2020.

Projektet är i sin slutfas och arbetet är nu inriktat på att skapa förutsättningar för det fortsatta arbetet, men en förlängning behövs för att kunna genomföra det på bästa sätt.

Projektdeltagarna medverkar även inom ramen för sitt projekt i ett annat nätverksprojekt som drivs av Uppsala universitet med fokus på marknadsföring för vindkraftstekniker. För att de ska kunna fortsatt bidra i detta projekt behövs en förlängning.

Mot denna bakgrund har Energimyndigheten beslutat att bevilja en förlängning av projektet med tre månader till den 31 mars 2020.

Efter att projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” avslutats är inriktningen att arbetet långsiktigt ska drivas vidare inom ramen för Energidalen i Sollefteå.