Lokal energiöverenskommelse ska visa vägen i Sollefteå

Hans Pahlin, projektledare
Hans Pahlin, projektledare för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”, leder arbetet att göra en förstudie för hur man skulle kunna ta fram en lokal energiöverenskommelse i Sollefteå kommun för förnybar energi och elintensiva industrier.

Sollefteå kommun har påbörjat arbetet att ta fram en lokal energiöverenskommelse. Målet är att den ska kunna bli ett underlag som tydliggör för investerare var det är lämpligt att satsa på till exempel förnybar energi och elintensiv industri i Sollefteå kommun.

Projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” har fått i uppdrag av kommunledningen i Sollefteå att göra en förstudie hur en sådan lokal energiöverenskommelse skulle kunna se ut och tas fram.

– I det här läget vet vi inte hur slutresultatet kommer att bli. Men det vore bra med ett dokument som politiker och medborgare är överens om. Det i sin tur kan ge vägledning för investerare i förnybar energi och elintensiva industrier i Sollefteå kommun, säger Hans Pahlin, projektledare i ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Önskvärt är att få fram en lokal energiöverenskommelse där lämpliga områden för förnybar energi och elintensiva industrier är utpekade. Kanske det kan leda till ett tematiskt tillägg, en fördjupad översiktsplan eller något som motsvarar en plan att luta sig mot.

Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” har Sollefteå kommun som huvudman tillsammans med Energimyndigheten och medfinansiärer i projektet är bland andra olika företag inom vindkraftbranschen, kommuner Norrlands inland samt länsstyrelsen Västernorrland och region Västernorrland.

– Förstudien gör vi inom ramen för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”. Projektet avslutas den 31 mars 2020 och intentionen är att vi sedan ska kunna göra själva arbetet med att fram en lokal energiöverenskommelse med Sollefteå kommuns utvecklingsbolag Energidalen som motor, säger Hans Pahlin.

Redan idag är Sollefteå kommun en kraftfull kommun. Inom kommunens gränser finns drygt 100 vindkraftverk och flera nya vindkraftparker är under projektering. Dessutom finns tre stora reglerade älvar som rinner genom kommunen med sammanlagt 16 större vattenkraftverk. Faktum är att Sollefteå näst efter Jokkmokk är störst på vattenkraftel i Sverige.

Målbilden med en lokal energiöverenskommelse är att den ska:

  • Peka ut lämpliga områden för förnybar energi där det finns en politisk och medborgerlig acceptans.
  • Peka ut lämpliga områden för etablering av elintensiv industri.
  • Vara långsiktig, till exempel vara öppen för nya tekniska lösningar 30 år framåt.
  • Vara förankrad inom de politiska partierna så att det råder en stabilitet i den lokala politiska beslutsprocessen.
  • Vara en vägledning för de kommunala tjänstemännen.
  • Vara en vägledning för investerare i förnybar energi och elintensiv industri.