Sorseleelever besökte Blaikens vindkraftpark

Den 19 februari fick högstadieelever på Vindelälvsskolan i Sorsele lära sig mer om omställningen till 100 % förnybar elproduktion och göra ett studiebesök på Blaikens vindkraftpark.

Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” fortsätter arbetet med att besöka skolor runt om i Mellannorrland för att diskutera förnybar elproduktion och prata om vindkraft med skolelever.

Den 19 februari var Erik Löfgren från projektet på plats på Vindelälvsskolan i Sorsele och höll sin föreläsning ”Vägen till 100 % förnybart 2040” för elever i åk 8 och 9 på skolan. I slutet av förra året fick eleverna i åk 7 samt SFI-elever på Älvbrinken i Sorsele delta i samma föreläsning.

Förutom föreläsning arrangerades ett studiebesök till Skellefteå Krafts stora vindkraftpark Blaiken med ett 100-tal vindkraftverk på fjället mellan Sorsele och Storuman så att eleverna skulle få se vindkraftverk i verkligheten och inte bara teoretiskt via föreläsning på skolan.

  • Det pågår stora investeringar i mångmiljardklassen i Norrlands i nya vindkraftparker. Här skapas långsiktiga arbetstillfällen där dagens ungdomar har möjlighet att utbilda sig och få jobb på ”hemorten” när de nya vindkraftparkerna ska driftas och förvaltas i upp mot 30 år. Därför är det viktigt att ungdomarna blir medvetandegjorda om vad som händer i deras egen närhet, säger Erik Löfgren

Inom ramen för projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” har Hans Pahlin och Erik Löfgren den senaste två åren rest runt på skolor runt om i Mellannorrland och haft föreläsningar och diskussioner med 100-tals högstadie- och gymnasieelever om vilka möjligheter vindkraftprojekten innebär för framtiden med tillväxt och arbetstillfällen.