Vindkraftprojektet avslutat – nu jobbar vi vidare!

Erik Löfgren och Hans Pahlin

Den 31 mars avslutades Sollefteå kommuns stora utvecklingsprojekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”. Nu drivs arbetet vidare inom Energidalen i Sollefteå AB med vidgat fokus till att gälla fler förnybara energikällor och tillväxtområden som elintensiv industri.

Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” med Sollefteå kommun som projektägare drevs under perioden 2017-07-01 till 2020-03-31 med Energimyndigheten, Region Västernorrland, länsstyrelsen Västernorrland och Sollefteå kommun som huvudfinansiärer.

Projektägare för projektet har varit Sollefteå kommun.

Övriga medverkande kommuner: Kramfors, Sorsele, Strömsund och Åsele

Branschföreträdare: E.ON, Forsca, SCA Energy, Sollefteåforsens AB, Statkraft och Vattenfall Vindkraft.

Övriga intressenter i projektet: Akademi Norr, Energidalen i Sollefteå, Energimyndigheten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland, Strukturum i Jokkmokk AB och Vindkraftcentrum.se.

Projektet har arbetat för att öka den regionala nyttan av de stora planerade vindkraftsinvesteringarna i Norrlands inland. Vidare har stor vikt lagts vid att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor och kopplat till det hur man kan attrahera till exempel ungdomar, akademiker och andra identifierade målgrupper att utbilda sig för de olika yrken som finns inom vindkraftsektorn.

– Syftet med projektet har varit att bidra till ökad ekonomiska och social hållbarhet i samhället genom att stimulera en positiv regional utveckling med vindkraftsinvesteringar som generator. Ett av huvudmålen har varit att synliggöra den utvecklingspotential som uppstår för det regionala näringslivet vid pågående och planerade investeringar samt analysera och möta behovet av kompetensförsörjning, säger Hans Pahlin och Erik Löfgren från projektet.

Projektet har haft fyra målområden, vilka redovisas i den bifogade slutrapporten:

 1. Säkerställa kompetensförsörjning till branschen.
 2. Kommunicera branschens utvecklings- och framtidsmöjligheter
 3. Etablera metodik, arbetssätt och nätverk i bestående branschnav
 4. Sprida metodik, arbetssätt och nätverk som utvecklats i projektet

Förutom denna slutrapport finns tre delrapporter som en del i projektredovisningen:

 • Metodbeskrivning för arbetet att attrahera ungdomar till vindkraftbranschen.
 • Metodbeskrivning för att attrahera unga akademiker till branschen.
 • Affärsmässiga fördelar med närhet till elproduktion och förslag till fortsatt arbete.

En mängd utåtriktade aktiviteter har genomförts inom ramen för projektet:

 • Deltagande i konferenser/mässor: 24
 • Genomförda press-/ mediaaktiviteter: 10
 • Medverkan på möten med vindkraftinfo: 16
 • Samverkansmöten med mera: 29
 • Samråd med vindkraftprojektörer: 5
 • Näringslivskontorsträffar: 7
 • Företagarträffar: 7
 • Skolföreläsningar på högstadie- och gymnasieskolor: 41
 • Studiebesök på vindkraftparker med skolelever: 6
 • Övriga studiebesök på vindkraftparker: 7
 • Styrgruppsmöten: 5
 • Övrigt: 30-tal aktiviteter (t ex föreläsningar på föreningsmöten med mera)

Nu när projektet har avslutats kommer Hans Pahlin och Erik Löfgren att arbeta vidare med ämnesområdet via Sollefteå kommuns utvecklingsbolag Energidalen i Sollefteå AB.

– Sollefteå är redan idag en av Sveriges största elproducenter med el från förnybara och fossilfria energikällor. Kraft- och energibranschen är därför en av de branscher som har störst potential att växa och bidra till tillväxt i kommunen, säger Hans Pahlin och Erik Löfgren.

Projektets slutrapport (pdf):

Slutrapport – Vindkraft – generator för hållbar utveckling

Delrapport attrahera ungdomar (pdf):

Metodbeskrivning för att attrahera ungdomar till vindkraftbranschen

Delrapport attrahera akademiker (pdf):

Metodbeskrivning för att attrahera akademiker till vindkraftbranschen

Delrapport affärsmässiga fördelar (pdf):

Delrapport affärsmässiga fördelar med närhet till elproduktion och förslag till fortsatt arbete