300 transporter till Björkvattnets vindkraftpark

Veckan efter midsommar börjar transporterna genom Sollefteå kommun med delar till de 33 vindkraftverk som ska byggas i Björkvattnet mellan Ramsele och Borgvattnet. Totalt handlar det om cirka 300 transporter från mitten av juni till slutet av oktober. 

Förberedelserna inför bygget av Treblade Björkvattnet vindkraftpark har pågått sedan förra året med byggande av vägar och gjutning av markfundament. Nu inleds byggnationerna av själva vindkraftverken.

Totalt ska 33 vindkraftverk sättas upp i Björkvattnet på gränsen mellan Sollefteå och Ragunda kommun mellan Ramsele och Borgvattnet.

Delarna till vindkraftverken kommer med båt till hamnarna i Köpmanholmen och Sundsvall och transporteras sedan med lastbilstrailers upp till byggplatsen vid Björkvattnet. Varje vindkraftverk är uppdelat i 20 lastbilstransporter. Transporterna kommer att ske företrädesvis nattetid.

Lastbilstransporterna kommer dels att ske från öster via Ramsele, dels från väster via Borgvattnet.

Vägar som berörs i Sollefteå kommun är bland annat väg 335 mellan Köpmanholmen och Sollefteå, väg 87 och väg 331 från Sollefteå mot Ramsele och vidare via Lungsjön mot Björkvattnet.

Läs mer om transporterna till vindkraftparken Treblade Björkvattnet:

https://se.treblade.com/wp-content/uploads/2020/06/june-2020-transportation.pdf

Läs mer om Treblade Björkvattnet vindkraftpark:
https://se.treblade.com/bjorkvattnet/