Enkät om energiutbildningar på Reveljen Lärcentra i Sollefteå

I samverkan mellan Akademi Norr, Sollefteå kommun, Energidalen i Sollefteå AB, Reveljen Lärcentra och Företagsekonomiska Institutet, FEI, jobbar vi för att kunna erbjuda yrkeshögskoleutbildning till energiingenjör, elkraftsingenjör och driftingenjör med utbildningsplatser i Sollefteå och med start nästa höst. För att få tillstånd från Yrkeshögskolemyndigheten att starta utbildningen behöver vi din hjälp att motivera det lokala arbetsmarknadsbehovet av yrkesrollen.

Vi vet att det kan vara svårt att säga något om det långsiktiga rekryteringsbehovet, inte minst i dessa tider, men vi måste göra vår bästa bedömning av arbetslivets efterfrågan på kompetensen för att få möjlighet att erbjuda utbildningen. Därför ber vi dig att bidra genom att fylla i den kortfattade enkäten som du finner via nedanstående länk:

Energiingenjör: https://sv.surveymonkey.com/r/energiingenjor-solleftea

Elkraftsingenjör: https://sv.surveymonkey.com/r/elkraftsingenjor-solleftea

Driftingenjör: https://sv.surveymonkey.com/r/driftingenjor-solleftea

På inget sätt är dina svar förpliktigande för dig eller ditt företag/organisation. Via en länk i enkäten hittar du också en kortfattad utbildningsöversikt som beskriver utbildningens upplägg och huvudsakliga innehåll.

Hör av dig om du har några frågor! Tack för att du bidrar till att göra utbildningen möjlig!