Månad: augusti 2020

El- och energiprogrammet har nystartat på Sollefteå gymnasium

Nu har el-och energiprogrammet kommit igång igen på Sollefteå gymnasium. De åtta utbildningsplatserna fylldes snabbt inför terminsstart, två lärare har rekryterats och under det första läsåret har Sollefteå gymnasium ett nära samarbete med Jämtlands gymnasium i Bispgården och deras el- och energiprogram där.

Efter önskemål från energibranschen har Sollefteå kommun beslutat att åter starta el- och energiprogrammet på Sollefteå gymnasium.

Inför nystarten har programmet två inriktningar, elteknik och energiteknik.

I Sollefteå byggs just nu en ”ny” gymnasieskola av gamla Gudlav Bilderskolan. Under första läsåret för el- och energiprogrammet har Sollefteå gymnasium därför ett nära samarbete med Jämtlands gymnasium i Bispgården.

– Under läsåret 2020/21 kommer ”el-lektionerna” att hållas i Bispgården medan övrig undervisning bedrivs på Hågestaskolan här i Sollefteå, berättar läraren Pelle Törnqvist.

Han har rekryterats som lärare till programmet tillsammans med Robin Stattin.

De är både elektriker i grunden och ser med stor tillförsikt framemot att få bygga upp det nya el- och energiprogrammet på Sollefteå gymnasium.

Inför det här läsåret och nypremiären hade faktiskt Sollefteå gymnasium kö till de åtta utbildningsplatserna vilket visar att det finns ett stort intresse för utbildningen. Tidigare har Sollefteåelever fått flytta till annan ort för att kunna gå el- och energiprogrammet, men nu finns det alltså åter på plats i programutbudet i Sollefteå.

– Av de åtta eleverna som nu börjat årskurs 1 har sju valt inriktningen energiteknik och en har valt elteknik, berättar läraren Robin Stattin.

Inriktningen energiteknik ska ge kunskaper i att genomföra drift- och underhållsarbeten samt servicefunktioner inom energi-, miljö- och vattenteknikbranscherna samt processbaserade branscher.

Inriktningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med specialiserade funktioner i många olika yrken inom energi- och processbranscherna.

Möjliga yrken är till exempel drift- och underhållstekniker, driftoperatör, vattenmiljötekniker och laborant.

Inriktningen elteknik ska ge kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt TV- och datanät.

Inriktningen kan leda till yrken som elektriker verksam inom installation eller eldistribution. Andra möjliga yrken är till exempel hisstekniker och larmtekniker.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Läs mer på webbplatsen för Sollefteå gymnasium:
El- och energiprogrammet

Sollefteådepå ska leverera hyresmaskiner till vindkraftprojekt

EAG Rental AB med depå i bland annat Sollefteå ska leverera hyresmaskiner till ett stort vindkraftprojekt i Liden.

-Vi har lång erfarenhet av vindkraftprojekt och vet vad som krävs i form av service och flexibilitet när arbetet utförs på områden i glesbygd. Vi finns strategiskt placerade med tre kompletta uthyrningsdepåer i närområdet vilket är otroligt viktigt i projekt av denna storlek, säger projektledaren Anders Lundin, depåchef på EAG Rental AB i Sollefteå.

Stenger & Ibsen Construction AB kommer i skogarna utanför Liden i Timrå kommun att bygga cirka 70 kilometer interna vägar, anlägga kranplaner samt gjuta fundament till 59 stycken nya vindkraftverk som levereras av tyska Enercon som även är beställare av infrastrukturen. I totalentreprenaden ingår även förläggning av det interna elnätet och fiber som omfattar cirka 65 kilometer kraftkabel.

Projektet är ett av de större vindkraftsprojekten i regionen och som samarbetspartner för hyresmaskiner har Stenger & Ibsen Construction valt att samarbeta med EAG Rental AB.

EAG Rental AB kommer bland annat att leverera tillfälliga lokaler i form av bodetablering och personalvagnar, hjullastare, vältar, gjututrustning, tjältiningsaggregat med mera till projektet.