Här är de filmade föreläsningarna från Branschforum Vind 2020

Nu finns filmerna från föreläsningarna från konferensen Branschforum Vind 2020 i Sollefteå 24-25 september tillgängliga på hemsidan. Filmerna är hämtade från High Coast Medias direktsändning från konferensen uppdelat med varje föreläsning för sig.

Konferensen Branschforum Vind 2020 var ett samarbete mellan Energidalen i Sollefteå AB och Vindkraftcentrum. Konferensen arrangerades på Hallstaberget i Sollefteå 24-25 september 2020. Med anledning av gällande coronarestriktioner var endast 49 deltagare ”på plats”, men konferensen direktsändes via webben så att alla intresserade skulle kunna följa konferensen och ställa frågor till föreläsarna via mejl i direkt anslutning till föreläsningarna.

Lokal affärsnytta
Gabriel Duveskog JP Vind, nu byggs vindparken Hocksjön i Sollefteå kommun nära Jämtlandsgränsen.  Projektets behov av varor och tjänster. Tidshorisont och upphandlingar.
Länk till film>>

Christer Andersson Vindkraftcentrum. Digital affärsplattform för fler lokala och regionala affärer. Plattformen är framtagen tillsammans med Umeå universitet och lanseras nu.
Länk till film>>

Så kan globala drift- och underhållsaffärer bli regionala

Paneldialog med lokala entreprenörerna Ann-Christine Lindqvist – Nylands sstäd, Gustav Bruno – EAG Rental Hyrmaskiner, Ingemar Jonsson – Ramsele-Edsele företagarförening, Anders Hildebertzon – Statkraft.
Länk till film>>

Calle Birgersson och Katrin Normark Jonsson, Åsele Näringslivsstiftelse. Så här jobbar Åsele med företagande i vindkraftens spår. Garantia, databas och drönare.
Länk till film>>

Erik Löfgren Energidalen Sollefteå kommun. Har varit kommunikatör för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” med fokus på lokal och regional affärsnytta vid vindkraftetablering.
Länk till film>>

Mia Karlsson, VD Höga Kusten Destinationsutveckling AB. Driven entreprenör som delar med sig av sina visioner för besöksnäringen och hur hon ser att denna och vindkraftbranschen kan utvecklas sida vid sida.
Länk till film>>

Nationellt perspektiv
Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör berättar om arbetet med en nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Ett arbete som görs tillsammans med Naturvårdsverket.
Länk till film>>

Charlotte Unger Larson, Vindkraftcentrum.  Hur Sverige kan och bör starta om ekonomin genom förnybara investeringar.  Statsbudgeten, EUs omstartsinvesteringar.
Länk till film>>

Daniel Kulin om marknadsläget framåt för svensk vindkraft. Han är strategisk analytiker vid Svensk Vindenergi redogör för senaste vinkraftsstatistiken, sammanfattar marknadsläget och de utmaningar som 100 TWh vindkraft i elsystemet innebär.
Länk till film>>

Anders Wickström, Statens forskningsinstitut RISE pratar om vätgasens affärsmässiga möjligheter i ett förnybart energisystem.
Länk till film>>

Möjligheter med satsning på elintensiv industri
Mikael Näsström, tillväxtchef i Sollefteå kommun och VD för Energidalen i Sollefteå AB.
Mikael ansvarar för Sollefteås arbete att möjliggöra för etablering av elintensiv industriverksamhet i Sollefteå kommun. Han delar med sig av sina tankar om hur elintensiv industri kan skapa arbetstillfällen, tillväxt och avsättning för lokalt producerad el av förnybar energi i Norrland.
Länk till film>>