Månad: november 2020

Hocksjöns vindkraftpark – lokalägd vindkraft

I Hocksjöområdet, vid gränsen mellan Västernorrlands och Jämtlands län samt Sollefteå och Ragunda kommuner, har bygget av en vindkraftpark inletts.  Den planerade anläggningen kommer att ligga mellan de två befintliga parkerna Ögonfägnaden och Björkhöjden och bestå av 25 – 30 vindkraftverk som tillsammans producerar cirka 450 GWh förnybar energi per år.

– Projektet har tillstånd att uppföra upp till 45 verk men mest troligt är att det slutliga antalet hamnar på 25–30 verk tack vare att vi kan använda oss av den senaste tekniken med bättre effekt och därför inte behöver maximera antalet snurror, säger Gabriel Duveskog, projektansvarig och för parken.

Hållbar energi för klimatet
Projektet drivs av de Jämtländska bolagen Jämtkraft och Persson Invest. Investeringen beräknas till 1,6 miljarder kronor och vindkraftsparken planeras vara klar i december 2022. Anläggningen med 25–30 verk kommer att producera cirka 450 GWh förnybar energi per år, vilket är tillräckligt med energi för att förse ungefär 90 000 hushåll med el*. Ett betydelsefullt tillskott till omställningen till ett 100 procent fossilfritt samhälle.

– Vindkraft är ett av flera energislag som måste vare en del av energimixen om vi ska klara klimatmålen och samtidigt ha en fungerande energiförsörjning, säger Erik Brandsma, vd för Jämtkraft.

Planering och förberedelse är naturligtvis en stor och viktig del i ett så här omfattande projekt och än så länge har ingen faktisk byggnation påbörjats. Just nu är man inne i en fas av upphandlingar av bland annat vägar och fundament till själva snurrorna och under nästa år påbörjas själva byggnationerna. Det enda praktiska steget som faktiskt syns än så länge är bergtäkten i Hocksjön som öppnats upp för att ta fram material till vägar som ska förstärkas eller nyanläggas.

Kontakt med de boende
En av de absolut viktigaste delarna i planeringsarbetet innan och under projektet är dialog med berörda intressenter.

– Under projektets uppstart har kontakt och dialog med de som bor i området varit prioriterat. Ett flertal dialog- och informationsträffar på plats genomfördes innan covid-19 satte stopp för sådana aktiviteter. Under pandemin har information och kommunikation istället skett via e-post men ambitionen är att så snart som möjligt hitta smittsäkra sätt att återuppta träffarna på plats, säger Gabriel Duveskog.

En fungerande dialog över kommungränserna är såklart också fundamental i ett projekt som spänner över såväl läns- som kommungränser och både Sollefteå och Ragunda kommun understryker vikten av detta.

­– Vi har en nära dialog med Sollefteå kommun och jobbar i detta tillsammans. Vi kan inte låta uppritade gränser vara ett hinder för en smidig och effektiv process, säger Anna-Märta Johansson, näringslivs- och  landsbygdsutvecklare i Ragunda kommun.

Positiva effekter
Förutom värdefull förnybar energi är man övertygad om att parken kommer bidra positivt till bygden i form av arbetstillfällen.

– Färska studier på befintliga parker visar klart och tydligt att satsningarna resulterar i många lokala jobb och att andelen lokala och regionala jobb ökar, så vi är väldigt hoppfulla att sådan här satsningar skapar tillväxtmöjligheter för det lokala och regionala näringslivet, säger Mikael Näsström, tillväxtchef i Sollefteå kommun.

*Beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5 000 kWh.

Kortfakta om Hocksjöns vindkraftpark

Ägare: Hocksjöns Vind AB: Jämtkraft (75%) Persson Invest (25%)
Investering: Beräknas till cirka 1,6 miljarder kronor
Antal vindkraftverk: Tillståndet medger 45 verk men mer troligt är 25–30 verk.
När: Vindkraftparken beräknas vara klar till december 2022.
Var: Vindkraftprojektet ligger väster om Hocksjön i Sollefteå kommun

Lena ”ambassadör” för digital affärsplattform

Lena Strandqvist är ny medarbetare på Energidalen. Hon kommer att vara informatör och ”ambassadör” för den nya digitala affärsplattform som tagits fram för att underlätta för såväl vindkraftprojektörer som lokala och regionala företagare att mötas för nya affärer.

Den digitala affärsplattformen har tagits fram i samarbete mellan Umeå universitet och Vindkraftcentrum. Primär målgrupp är bland annat de många olika vindkraftprojekt som är på gång runt om i landet.

Bara här i Sollefteå kommun är åtta olika vindkraftprojekt på gång som har ilagakraftvunna tillstånd och är redo att sjösättas den kommande femårsperioden.

Flera av dessa projektörer kommer att använda den nya digitala affärsplattformen när de söker lokala och regionala underentreprenörer och leverantörer av olika varor och tjänster.

Energidalen i Sollefteå AB samarbetar därför med Vindkraftcentrum i lanseringen av den digitala affärsplattformen. Den är en enkel och smidig ingång för lokala företagare som vill hitta vägen till nya kunder och samarbeten och den är öppen för registrering NU.

Kontakta Lena Strandqvist på Energidalen redan idag så hjälper hon dig med att synas i den digitala affärsplattformen. Och du – det är helt kostnadsfritt att vara med!

Lena Strandqvist
Telefon: 070-22 33 711
E-post: lena@letsdesign.se

Läs mer om digital affärsplattform här:
http://www.vindkraftcentrum.se/index.php/arkiv/735-ny-kostnadsfri-leverantoersdatabas-foer-vindkraftsprojekt-sa-fungerar-den-digitala-affaersplattformen

Coronaanpassning av verksamheten

Energidalen i Sollefteå AB följer naturligtvis myndigheternas rekommendationer i allmänhet och Sollefteå kommuns ”koncernrestriktioner” i synnerhet när det gäller Coronaviruset och Covid -19.

Tillsammans hjälps vi åt för att bromsa smittspridningen i samhället och skydda äldre och personer som löper störst risk för att bli svårt sjuka.

Det innebär att personalen på Energidalen i så stor utsträckning som möjlighet arbetar på distans hemifrån tills vidare, undviker fysiska möten och istället ställer om till digitala mötesformer.

Även om vi inte finns på plats på vårt kontor på Djupövägen i Sollefteå nås vi naturligtvis som vanligt via telefon och e-post.