Debatt: Styr elintensiva industrier dit elen finns

I de nordligaste länen finns det en stor elproduktion och kapacitet att förse nya verksamheter med energi – utan att det påverkar befintligt näringsliv. Det skriver fyra aktörer från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland i en debattartikel publicerad på Altinget.

”Massmedia har under hösten granskat etableringarna av stora datacenter i Sverige de senaste åren. Röster har höjts och ifrågasatt om resurserna dessa verksamheter kräver, främst i form av energi, kan motiveras av den tillväxt de genererar i form av arbetstillfällen och andra positiva kringeffekter.

Vi som arbetar med elintensiva etableringar i Sveriges nordligaste regioner hävdar att datacenter och elintensiva industrier kan bidra till såväl tillväxt och samhällsutveckling som ett mer hållbart samhälle – men bara om de placeras på rätt platser.

I Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland har vi i över ett decennium arbetat för att attrahera elintensiva etableringar. Det handlar om datacenter, men också om industrier som producerar batterikomponenter, vätgas och biobränslen. Verksamheter som är helt nödvändiga i det digitaliserade och hållbara samhälle vi vill skapa.

I våra regioner finns unika och gynnsamma förutsättningar för sådana verksamheter. Avgörande för exempelvis Northvolts etablering i Skellefteå och Facebooks etablering i Luleå har varit att regionen kunnat erbjuda en stor produktion av förnybar energi, ett stabilt elnät, närhet till naturresurser som malm och skog samt stora markområden som passar verksamheterna.”

Författarna bakom debattartikeln är:
Jörgen Eriksson
Vd, Invest in Norrbotten
Aurora Pelli
Enhetschef för Näringsliv och utbildning, Region Västerbotten
Fredrik Blom
Manager, Business Region Mid Sweden, Jämtland Härjedalen
Mikael Aamisepp
Verksamhetschef, High Coast Invest, Västernorrland

Här kan du läsa hela debattartikeln:
Styr elintensiva industrier dit elen finns >>