Månad: februari 2021

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk och ansvarar för att kraftöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – idag och i framtiden.

Det uppnår vi på kort sikt genom att övervaka elsystemet dygnet runt, och på lång sikt genom att bygga nya kraftledningar för att möta morgondagens elbehov. Vi är cirka 700 medarbetare, de flesta arbetar på huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall och Sollefteå.

Vi finns i Sollefteå tätort och är idag 14 personer som jobbar på kontoret. Där jobbar bland annat eldriftledare, driftingenjör, enhetschef, verksamhetsspecialist, projektledare, kontrollanläggningsingenjör och elsäkerhetsansvarig.

Vattenfall

Vattenfall

Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom koncernen finns cirka 20 000 medarbetare. Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna.

Vi på Vattenfall finns till för att hjälpa alla våra kunder att utforma sina liv ännu mer klimatsmart och fritt från fossila bränslen inom en generation. Det är vår ledstjärna för en enad affärsverksamheten som kan driva organisationen framåt och i vilken alla kan se sin del i att leverera.

Vattenfall består av sex Business Areas som är organiserade i fem verksamhetssegment. Där den största delen av oss som arbetar åt Vattenfall i Sollefteå kommun jobbar inom BA Power Generation som omfattar vattenfalls vattenkrafts- och kärnkraftsverksamhet, underhållstjänster samt optimerings- och tradingverksamhet.

Vattenfall i Sollefteå Kommun

Idag finns vi på Vattenfall i huvudsak på orterna Näsåker och Sollefteå men vi har även en hel del tekniker stationerade i hemmet eller ute på våra kraftverk.

Grovt räknat så är vi runt 100-150 medarbetare som har sitt arbete i Sollefteå kommun med roller som tex chefer, ingenjörer, tekniker, administratörer & projektledare.

För mer information surfa gärna in på länkarna nedan

https://group.vattenfall.com/se/siteassets/sverige/om-oss/one-pager-vattenfall-in-brief-2020.pdf

https://group.vattenfall.com/se/om-oss

https://www.vattenfall.se/foretag/services-tjanster/vattenfall-services/

https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vara-energislag/vattenkraft

 

Infoträffar om Hocksjöprojektet hålls utomhus

Just nu genomför Jämtkraft och Persson Invest informationsträffar i byarna runt Hocksjön om deras stora vindkraftprojekt med 23 vindkraftverk. Först ut var Lungsjön i onsdags den 24 februari.

I vinter har bygget av Hocksjöns vindkraftpark påbörjats i Lungsjöbygden utanför Ramsele i nordvästra delarna av Sollefteå kommun.

Coronapandemin har inneburit – och ger alltjämt – stora utmaningar när man vill träffa och informera lokalbefolkningen i samband med vindkraftsprojekt.

Jämtkraft och Persson Invest har som målsättning att löpande kunna informera de boende i området om projektet, men coronapandemin har minst sagt satt käppar i hjulen när ”fysiska träffar” har varit svåra att genomföra. Mejl har fått försöka ersätta möten och träffar.

Nu runt månadsskiftet februari/ mars gör de dock ett försök med utomhusträffar.

Först ut var Lungsjön på onsdagskvällen den 24 februari. Representanter från de båda jämtländska bolagen fanns på plats på ”skolplanen” framför Lägergården i Lungsjön och runt värmande eldar och med värmande kaffe kunde de berätta om hur arbetet fortskrider.

De närmaste veckorna väntar ”utomhusträffar” i byarna Fullsjön, Västvattnet och Björkvattnet för lokalbefolkningen, det vill säga de närmast berörda boende.

När det gäller projektet har man nu i vinter påbörjat arbetet att ta fram byggmassor och arbetet med att förstärka befintliga vägar och bygga nya vägar förbereds. Efter sommaren ska fundamenten för vindkraftverken gjutas och nästa år ska vindkraftverken sättas upp för att vara färdiga att driftsättas i slutet av 2022. Investeringen beräknas till 1,6 miljarder kronor.

Läs mer om projektet på deras webbplats:

Hocksjöns vindkraftpark

Kraftjobb: Möt Benny Stenström

Kraftjobb möter:
Benny Stenström
Vattenfall

Vad jobbar du med?

Sedan mars 2019 är jag chef för avdelning Produktionsstöd hos Vattenfall Vattenkraft. Vi jobbar i huvudsak med att stötta våra operativa produktionsenheter och våra driftcentraler när gäller allt från användning av IT-system till utveckling av standarder och rutiner. Jag har 13 medarbetare som är utspridda i nästan hela landet, från Uppsala i söder till Jokkmokk i norr. Min bas är Vattenfalls kontor på Nipanområdet i Sollefteå och därifrån kan jag sköta det mesta av mina uppgifter men det händer också att jag är iväg och besöker andra kontor/kraftverk runt om i Sverige ibland.


Hur kom du in i energibranschen?

Jag gick Natur/Teknik på gymnasiet i Sollefteå med inriktning Maskin och fortsatte med sedan med Energiteknik på Umeå Universitet så jag hade siktet inställt på ett jobb i branschen rätt tidigt. 

Kopplingen till Vattenfall fanns också med sedan länge eftersom jag sommarjobbade på Kilforsens kraftverk under många år. Från början med gräsklippning men tog mig vidare via driftteknikerjobb till att ha hand om nya sommarjobbare. 

Därför var det naturligt att söka en tjänst hos Vattenfall efter studierna och det var nära att jag hamnade i Porjus, jag var en av två kvar till tillsättningen av en traineetjänst där. Den gick dock till någon annan så jag började spana efter jobb hemma i Sollefteå istället.

Jag sökte och fick ett jobb på Energidalen i dess dåvarande form och flyttade hem. Som nyutexaminerad turnera runt och prata energieffektivisering både i Sverige och utomlands via ett projekt som organisationen jobbade med. 

Vattenfall hade kvar mina uppgifter sedan min ansökan till Porjus-jobbet och 6 månader senare hörde dom av sig om en traineetjänst i Näsåker. Jag nappade på erbjudandet och började jobba som anläggningstekniker, en tjänst där jag snabbt fick mycket ansvar och kunde utvecklas mycket. Sedan dess har jag fortsatt inom Vattenfall,  det ena uppdraget har lett till det andra och jag har haft många olika roller, bland annat anläggningsansvarig, asset manager, underhållsutvecklare/processledare och verksamhetsutvecklare.

Har du några tips till den som vill börja jobba i energibranschen i Sollefteå kommun? 

Håll koll på tjänster med flexibel arbetsort! Ingen av tjänsterna sedan traineejobbet i Näsåker har haft Sollefteå som utpekad placeringsort. Det har snarare varit så att jag har fått uppdragen och fått möjligheten att jobba med dem härifrån. 

Energibranschen är ju rätt utspridd överlag så det är sällan särskilt noga var man utgår från, många av jobben går att sköta på distans och för uppdrag som ska utföras på plats får man vara beredd att resa oavsett var man bor. 

Ett annat tips är att söka brett och vara öppen för många typer av jobb. Det är en rörlig bransch med många aktörer så steg ett är att ta sig in, sedan finns det många möjligheter att söka sig vidare. Det finns gott om företag med koppling till energi i Sollefteå så genom att bygga upp ett nätverk här öppnas ofta dörrar till nya utmaningar!

Ny webbsajt för ”kraftjobb” i Sollefteå kommun

Under våren bygger Energidalen en ny webbsajt där vi samlar information om lediga tjänster inom kraft- och energisektorn där Sollefteå kommun är möjlig som placeringsort. På sajten kommer det även att finnas information om de större arbetsgivarna inom kraft- och energisektorn i kommunen, olika reportage och information om olika utbildningsvägar för dig som vill ha ett ”kraftfullt” jobb i Sollefteå!

Sollefteå är en kraftfull kommun i många dimensioner. Här finns kraften i form av driftiga människor, en kraftfull natur och inte minst i form av produktion av förnybar fossilfri el.

Sollefteå är den kommun i landet där det produceras näst mest vattenkraftel och Sollefteå är en betydande producent av vindkraftel. I kommunen finns tre olika stora vindkraftparker med sammanlagt 111 vindkraftverk och fler är på gång.

Kraft och energi skapar tillväxt i Sollefteå kommun och här finns goda möjligheter till arbetstillfällen för dig som är intresserad av kraft- och energisektorn. Många av de större kraft- och energiföretagen har verksamhet runt om i kommunen och de söker ständigt nya medarbetare.

På den här webbsajten samlar vi information om lediga tjänster där Sollefteå kommun är möjlig som placeringsort.

Läs mer på kraftjobb.se

FEI starta YH-utbildning till energiingenjör i Sollefteå

I höst startar en ny YH-utbildning till energiingenjör där Sollefteå är en av studieorterna. Den två-åriga utbildningen ges på distans på sju olika studieorter där de studerande har möjlighet att träffas på ett lärcenter.

Det är FEI, Företagsekonomiska institutet, som genomför utbildningen på uppdrag av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Utbildningen är på 400 YH-poäng fördelat på fyra terminer. Av de 80 utbildningsveckorna är 23 veckor praktik (LIA-Lärande i arbete) där de studerande för arbeta praktiskt inom yrkesområdet.

Utbildningen genomförs i samverkan med arbetslivet. Exempel på befattningar för en utbildad energiingenjör är energiingenjör, energirådgivare, energispecialist, energistrateg eller projektledare inom hållbara system. Utbildningen skapar möjligheter till ett omväxlande yrkesliv med flexibelt arbete med stor variation mellan fältarbete och kontorsjobb.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha:

  • Kunskaper om energikällor, energiförsörjningssystem, och om kedjan från energiproduktion till distribution och förbrukning.
  • Färdigheter i att planera och genomföra energikartläggningar och energieffektiviseringsåtgärder.
  • Kompetens för att självständigt kunna bedöma och värdera olika energiförsörjningslösningar och energibesparande åtgärder utifrån ekonomiska och hållbarhetsmässiga perspektiv.

Väljer du Sollefteå som studieort finns möjlighet att arbeta i studiegrupp via Reveljen – centrum för vuxnas lärande i Sollefteå.

Läs mer om utbildningen hos FEI:

Energiingenjör Sollefteå >>