FEI starta YH-utbildning till energiingenjör i Sollefteå

I höst startar en ny YH-utbildning till energiingenjör där Sollefteå är en av studieorterna. Den två-åriga utbildningen ges på distans på sju olika studieorter där de studerande har möjlighet att träffas på ett lärcenter.

Det är FEI, Företagsekonomiska institutet, som genomför utbildningen på uppdrag av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Utbildningen är på 400 YH-poäng fördelat på fyra terminer. Av de 80 utbildningsveckorna är 23 veckor praktik (LIA-Lärande i arbete) där de studerande för arbeta praktiskt inom yrkesområdet.

Utbildningen genomförs i samverkan med arbetslivet. Exempel på befattningar för en utbildad energiingenjör är energiingenjör, energirådgivare, energispecialist, energistrateg eller projektledare inom hållbara system. Utbildningen skapar möjligheter till ett omväxlande yrkesliv med flexibelt arbete med stor variation mellan fältarbete och kontorsjobb.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha:

  • Kunskaper om energikällor, energiförsörjningssystem, och om kedjan från energiproduktion till distribution och förbrukning.
  • Färdigheter i att planera och genomföra energikartläggningar och energieffektiviseringsåtgärder.
  • Kompetens för att självständigt kunna bedöma och värdera olika energiförsörjningslösningar och energibesparande åtgärder utifrån ekonomiska och hållbarhetsmässiga perspektiv.

Väljer du Sollefteå som studieort finns möjlighet att arbeta i studiegrupp via Reveljen – centrum för vuxnas lärande i Sollefteå.

Läs mer om utbildningen hos FEI:

Energiingenjör Sollefteå >>