Infoträffar om Hocksjöprojektet hålls utomhus

Just nu genomför Jämtkraft och Persson Invest informationsträffar i byarna runt Hocksjön om deras stora vindkraftprojekt med 23 vindkraftverk. Först ut var Lungsjön i onsdags den 24 februari.

I vinter har bygget av Hocksjöns vindkraftpark påbörjats i Lungsjöbygden utanför Ramsele i nordvästra delarna av Sollefteå kommun.

Coronapandemin har inneburit – och ger alltjämt – stora utmaningar när man vill träffa och informera lokalbefolkningen i samband med vindkraftsprojekt.

Jämtkraft och Persson Invest har som målsättning att löpande kunna informera de boende i området om projektet, men coronapandemin har minst sagt satt käppar i hjulen när ”fysiska träffar” har varit svåra att genomföra. Mejl har fått försöka ersätta möten och träffar.

Nu runt månadsskiftet februari/ mars gör de dock ett försök med utomhusträffar.

Först ut var Lungsjön på onsdagskvällen den 24 februari. Representanter från de båda jämtländska bolagen fanns på plats på ”skolplanen” framför Lägergården i Lungsjön och runt värmande eldar och med värmande kaffe kunde de berätta om hur arbetet fortskrider.

De närmaste veckorna väntar ”utomhusträffar” i byarna Fullsjön, Västvattnet och Björkvattnet för lokalbefolkningen, det vill säga de närmast berörda boende.

När det gäller projektet har man nu i vinter påbörjat arbetet att ta fram byggmassor och arbetet med att förstärka befintliga vägar och bygga nya vägar förbereds. Efter sommaren ska fundamenten för vindkraftverken gjutas och nästa år ska vindkraftverken sättas upp för att vara färdiga att driftsättas i slutet av 2022. Investeringen beräknas till 1,6 miljarder kronor.

Läs mer om projektet på deras webbplats:

Hocksjöns vindkraftpark