Ny transformatorstation byggs i Hocksjöparken

E.ON kommer att ansluta Hocksjöns vindkraftpark till det så kallade Storfinnforsenklustret när parken beräknas vara färdig för driftsättning i slutet av 2022.

Hocksjöparkens ägare Jämtkraft och Persson Invest har tecknat elanslutningsavtal med E.ON. Det innebär att E.ON tillsammans med Jämtkraft och Persson Invest kommer att bygga en transformatorstation inne i Hocksjöparken för att kunna ansluta till den befintliga 130 kV-ledningen som går från Storfinnforsen till intilliggande Björkvattnets och Björkhöjdens vindkraftparker.

”Storfinnforsenklustret” ligger i nordvästra delen av Sollefteå kommun och består för närvarande av fyra vindkraftparker: Björkhöjden, Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkvattnet. Den senaste av dem, Björkvattnet, anslöt E.ON i november 2020. Anslutningen finansierades delvis av ett nätförstärkningslån från Svenska Kraftnät, ett lån vars syfte är att underlätta anslutning av förnybar elproduktion till elnätet. Tack vare transformatorn och ledningarna som E.ON byggde då, är den stora anslutningen i Hocksjön nu möjlig.

Anslutningen ska vara klar till sommaren 2022 och verken planeras att tas i drift mot slutet av samma år.

Hocksjöns vindkraftpark ska bestå av 23 vindkraftverk som tillsammans beräknas producera cirka 450 GWh förnybar energi per år. Det motsvarar energi till cirka 90 000 hushåll beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5 000 KWh.