Energidalen rekryterar industridoktorand

När elproduktionen från sol- och vindkraft ökar behöver övrig elproduktion och elnät styras och hanteras på nya sätt. Till exempel när solen går i moln måste annan elproduktion kunna snabbt ersätta solkraften för att undvika avbrott i elnätet.  För att möta denna utmaning kommer Mittuniversitetet, Sollefteåforsens AB och Energidalen i Sollefteå AB att anställa en industridoktorand inom området smart elproduktion.

– Elnätet står inför stora utmaningar med storskaligt införande av förnyelsebara energislag och reglerkraften blir allt viktigare för framtida näts stabilitet.  Vi vill kunna bidra till en grönare framtid och som ett led i detta avser Energidalen i Sollefteå AB att anställa en industridoktorand, säger Energidalens VD Mikael Näsström.

Syftet är att skapa ett flerpartssamarbete med akademin via Mittuniversitetet och Sollefteåforsens AB med Sollefteå kraftverk för att med ny teknik kunna leverera reglerkraft till elnätet.

Industridoktoranden kommer att arbeta i nära samarbete med ingenjörer, leverantörer och forskare för att utveckla nya och förbättrade metoder för att leverera reglerkraft till elnätet som möjliggör en utökad integration av nya miljövänliga förnyelsebara energikällor i elnätet. En utgångspunkt i det arbetet är Sollefteåforsens kraftverk, kraftverket mitt i Sollefteå stad som är helägt av Sollefteå kommun.

– Vi ser gärna att den som söker tjänsten som industridoktorand har tidigare erfarenhet av kraftelektronik. Det är även meriterande om den som söker har erfarenhet och kännedom om elnätet, energilager och elektronik, säger Anders Bergman, VD för Sollefteåforsens AB.

Satsningen och rekryteringen av en industridoktorand är en led i det intensifierade samarbetet mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet som under 2021 bland annat väntas resultera i ett långsiktigt samverkansavtal mellan kommunen och universitetet inom bland annat ämnesområdet energi.

– Jag ser verkligen fram emot samarbetet och det är alltid roligt att bedriva forskning i samarbete med näringslivet. Elnätet står inför stora utmaningar för att kunna integrera mer förnyelsebara energikällor och då blir energilager mycket viktigt för att kunna hålla nätet stabilt och undvika att elnätet slås ut vid för hastiga variationer i produktion eller konsumtion, säger Kent Bertilsson, professor vid Mittuniversitetet.

Eftersom tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap och sökanden kommer att säkerhetsprövas innan anställning.

Läs mer och sök tjänsten via Offentliga jobb:

Industridoktorand Energidalen