Svenska Kraftnät växer i Sollefteå

Energibranschen i Sollefteå fortsätter att generera tillväxt och arbetstillfällen. Det statliga affärsverket Svenska Kraftnät har ökat med fyra tjänster i Sollefteå under de senaste åren och den nya enhetschefen på kontoret hoppas på att få ännu fler medarbetare i framtiden.

– Idag är vi tio medarbetare inom vår enhet plus att vi har fyra kollegor från andra delar av affärsverket som är stationerade hos oss, berättar Sara Pedersen, nytillträdd enhetschef sedan början på maj.

– Det är jätteroligt att nya tjänster placeras i Sollefteå då det underlättar samarbetet mellan olika enheter inom SVK och är väldigt bra för Sollefteå som stad. Många av våra tjänster har flexibel placeringsort så det finns stor potential att locka hit personer med rätt kompetens utifrån.

Sara är själv hemvändare sedan 2016. Hon lämnade Sollefteå för studier och har bland annat utbildat sig till driftingenjör i Härnösand och jobbat på kärnkraftverket i Forsmark i 11 år innan hon och familjen bestämde sig för att flytta uppåt.

– Svenska kraftnät hade en lämplig tjänst som driftingenjör ute som jag sökte och fick. Sedan dess har jag jobbat här och när min företrädare gick över till andra uppdrag inom organisationen tog jag över rodret som enhetschef.

Svenska kraftnät ansvarar för det svenska stamnätet, alltså elkraftens motsvarighet till motorvägar som används för att transportera elkraften från producenterna vidare ut till de lokala näten som förser slutanvändarnas vägguttag och maskiner med el. Driftcentralen i Sollefteå är en av två som finns inom affärsverket och har hand om den norra halvan av de runt 1700 mil ledningar som stamnätet består av,

– Min roll är att leda våra eldriftledare som styr och övervakar drift- och elsäkerheten i nätet dygnet runt. Även om jag förstås är intresserad av teknik och elkraft så brinner jag ännu mer för att bygga team och lyfta fram mina medarbetares styrkor. Därför känns det som att jag har landat  i helt rätt roll nu.

Hela energibranschen står inför stora förändringar i och med den pågående elektrifieringen och utbyggnaden av industrier i Norrland, en utveckling som Svenska kraftnät är en viktig del av.

– Utöver den dagliga driften får jag även vara med och planera för hur vi ska hantera framtidens utmaningar i energiomställningen. Enligt prognoserna kommer elförbrukningen i Sverige öka med 60% fram till år 2045 så det finns mycket att tänka till kring!