Start för Twin Peaks-projektet i Ranasjön och Salsjön

Nu inleds arbetet med uppförandet av de två vindkraftparkerna runt Salsjön och Ranasjön i ”triangeln” mellan Ramsele-Edsele-Näsåker. Totalt blir det 39 vindkraftverk i projektet som Arise döpt till Twin Peaks.

Projektledare från Arise för Twin Peaks är Steve Renström, som har mångårig vana vid olika vindkraftprojekt.

– Totalt blir det 39 vindkraftverk. 25 på Ranasjöhöjden och 14 på Salsjöhöjden med en total kapacitet på 242 MW med en nominell effekt på 6,2 MW per verk, berättar han.

I oktober börjar skogsavverkningarna i parkområdet och senare i höst/ vinter kommer brytning av kompletterande vägar att påbörjas.

Stenger & Ibsen Construction med huvudkontor i Örnsköldsvik har fått ansvaret för infrastrukturinvesteringarna i projektet, det vill säga samma företag som har motsvarande uppdrag för det närliggande projektet i Hocksjön i Lungsjöbygden.

För Twin Peaks i Ranasjön och Salsjön har Stenger & Ibsen Construction fått kontraktet för de 39 fundamenten med tillhörande vägar, kranplatser och internt kabelnät.

– Gjutning av plattformar för de 39 verken planeras till våren/ sommaren 2022 och våren/ sommaren 2023 kommer Siemens att leverera de 39 tornen och turbinerna, berättar Steve Renström.

Beräknad driftsättning av den nya vindkraftparken Twin Peaks på Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden i ”triangeln” mellan Ramsele-Edsele-Näsåker är beräknad till tidig vår 2024.

Det är nu även klart att Arise AB har sålt vindkraftprojektet till The Renewables Infrastructure Group Ltd och European Infrastructure Income Fund 4 som kommer att äga 50 procent vardera. Arise kommer genom avtal att ansvara för projektledning under byggnationen och därefter förvalta projekten för ägarnas räkning när de är driftsatta.

Senare i höst kommer Arise att bjuda in till informationsmöten i närområdet om projektet.