Författare: Erik Löfgren

Energiföreläsning för årskurs 9 på Nipanskolan

Inför gymnasievalet besöker Energidalen varje höst högstadieskolorna i Sollefteå kommun för att prata energifrågor med elever i årskurs 9. Den här veckan har Erik Löfgren tillsammans med vattenkraftteknikern Fanny Eriksson från Uniper besökt åk 9 på Nipanskolan i Sollefteå.

– Vi har en föreläsning med rubriken ”Vägen till 100 % förnybart” där vi under en timmes tid pratar, resonerar och diskuterar med eleverna om framtidens energilösningar och hur elkonsumtionen väntas se ut när eleverna blivit vuxna, berättar Erik Löfgren, affärsutvecklare på energidalen i Sollefteå.

Under ”energilektionen” informeras eleverna även om framtida möjligheter inom kraft- och energibranschen i Sollefteå och olika utbildningsvägar dit, bland annat det nystartade El- och energiprogrammet på Sollefteå gymnasium.

För att få lite insikt i vad man kan arbeta med inom branschen är Fanny Eriksson med och träffar eleverna.

Hon bor i Junsele, har utbildat sig till servicetekniker och arbetar idag som vattenkrafttekniker i sju av Unipers vattenkraftverk i bland annat Sollefteå kommun.

– Det är ett fritt, roligt och utvecklande arbete. Den ena dagen är inte den andra lik och jag trivs väldigt bra. Det här är ett jobb som jag verkligen kan rekommendera, oavsett om du är tjej eller kille, berättar hon bland annat.

Höstligt styrelsemöte för Energidalen


Den 19 oktober höll Energidalen styrelsemöte. Du vet väl om att  styrelseprotokollen finns samlade här på Energidalens webbplats? Varje protokoll med bilagor publiceras i det digitala dokumentarkivet så fort det är justerat.

Här kan du läsa protokollet från styrelsemötet den 19 oktober:
Protokoll 21-10-19 (pdf)
Bilagor till protokoll 2021-10-19 (pdf)

Här finns protokoll samlade:
Dokumentarkiv Energidalen

Arise höll informationsmöten i Ramsele och Näsåker

Under veckan har Arise hållit informationsmöten i Ramsele och Näsåker inför byggstarten av vindkraftparkerna ”Twin Peaks” på Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden i triangeln mellan Ramsele, Edsele och Näsåker.

Totalt är det 39 vindkraft som kommer att byggas. Det är 25 på Ranasjöhöjden och 14 på Salsjöhöjden.

Vid informationsträffarna berättade projektledaren Steve Renström och projektutvecklaren Peter Svantesson från Arise om tidsplanen för bygget de kommande åren. Från byggstarten nu i månadsskiftet september/ oktober ända fram till planerad driftsättning i början av 2024.

Det var två mycket välbesökta informationsmöten som hölls på Faxen i Ramsele respektive Markusgården i Näsåker med drygt 50 deltagare på respektive plats.

Diskussionen gick hög såväl i Ramsele som i Näsåker med många frågor och stundtals debatt såväl om vindkraft generellt som påverkan på natur, närmiljö och boendemiljö för de två aktuella projekten i Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden.

Representanterna från Arise förklarade byggprocessen, berättade om turbinerna och de olika huvudentreprenörerna samt beslutet om ”vindpeng”.

Stenger & Ibsen Construction Sweden AB ansvarar för infrastrukturen till parkerna. Siemens Gamesa för leverans av turbiner och Linjemontage bygger de två transformatorstationerna i parkerna.

E.ON ansvarar för anslutningen mellan Betåsen och de två parkerna via en ny luftledning.

Ett avtal har tecknats om så kallad vindpeng för respektive vindkraftpark som innebär att 0,2 % av den årliga bruttointäkten kommer att betalas till ideella föreningen Krånge Samhällsförening som ska förvalta bygdemedlet (”vindpengen”).

Syftet med bygdemedlet är att främja lokalt näringsliv och lokala verksamheter och kan sökas av personer, föreningar, näringsidkare och andra som verkar för en positiv och långsiktig utveckling av bygden.

0,2 % av bruttointäkten motsvarar en årlig ”vindpeng från Salsjöparkens 14 vindkraftverk på cirka 150 000 kronor och cirka 300 000 kronor från Ranasjöhöjdens 25 vindkraftverk vid ett genomsnittligt elpris på 30 öre/ kWh.

Projektör är Arise och investerare är två brittiska fondbolag; InfraRed och TRIG.

Tidsplan ”Twin Peaks”:

 • Skogsavverkning, förstärkning befintliga vägar/ nydragning av vägar och bygge av kranplaner start hösten 2021
 • Elanslutning till ställverk Betåsen. Byggstart december 2021 driftsättning december 2023
 • Gjutning av fundament till turbinerna start våren 2022
 • Transport av turbindelar från Köpmanholmen via väg 331 till Ranasjö respektive Salsjö start våren 2023.
 • Turbininstallation med kranar start sommaren 2023.
 • Parken färdigställd och driftsatt första kvartalet 2024.

Fakta Ranasjöhöjden:

 • 25 turbiner (vindkraftverk)
 • Turbiner från Siemens Gamesa
 • Effekt 6,2 MW/ turbin
 • Totalhöjd: 201 meter (från backen till översta delen på vingbladen när de står rakt upp).
 • Tornhöjd: Cirka 115 meter.
 • Beräknad årlig produktion ca 470 GWh

Fakta Salsjöhöjden:

 • 14 turbiner (vindkraftverk)
 • Turbiner från Siemens Gamesa
 • Effekt 6,2 MW/ turbin
 • Totalhöjd: 201 meter (från backen till översta delen på vingbladen när de står rakt upp).
 • Tornhöjd: Cirka 115 meter.
 • Beräknad årlig produktion cirka 243 GWh

Startskott för flerårigt forskningsprojekt i Sollefteåforsen

 Mittuniversitetet har tillsammans med Sollefteå kommun via Energidalen i Sollefteå AB och Sollefteåforsens AB  inlett det fleråriga forskningsprojektet Fast Frequency Reserve from Hydropower (snabb reglerkraft från vattenkraft). Som ett led i det har Energidalen nu rekryterat Viktor Döhlen som industridoktorand.

Förnyelsebar energi ökar behovet av bättre reglerteknik i elnätet. Vattenkraft har potential att kunna kompensera för svängningar i elnätet men är idag långsamt och belastas hårt.

Inom projektet Fast Frequency Reserve from Hydropower ska ny teknik för energilagring utvecklas byggt av superkondensatorer med tillhörande kraftelektronik.

– Med utbyggnaden av förnyelsebara energislag ökar behovet av reglerkraft i elnätet. Vattenkraften är den största producenten av elkraft och kan kompensera för den intermittenta produktionens långsamma svängningar. De stora massorna som ska sättas i rörelse begränsar hur snabba förändringar vattenkraften kan kompensera och ökar slitage och underhållskostnader, säger projektledaren Kent Bertilsson från Mittuniversitetet.

För att kunna bistå med snabb reglerkraft (FFR) avses teknik utvecklad för att använda ett energilager som bygger på superkondensatorer istället för batterier, med tillhörande kraftelektronik. Superkondensatorer är i många fall en dyrare lösning än batterier men dess högre effekttäthet och förmåga att klara många fler cyklar än batterier innebär att det blir en billigare lösning om man vill åstadkomma snabb reglerkraft och möjliggöra mjukare drift av kraftverket.

Projektet kommer studera effekter och konsekvenser för en möjlig implementation vid Sollefteåforsens kraftverk, men utvecklad är tekniken generisk och skulle kunna användas vid andra kraftverk.

För att arbeta med projektet har Energidalen i Sollefteå AB rekryterat Viktor Döhlen som industridoktorand. Han kommer att arbeta med forskningsprojektet under projekttiden fram till årsskiftet 2024/2025.

Viktor är civilingenjör inom teknisk fysik och kommer närmast från en tjänst som analytiker på Energimyndigheten.

– Jag har närt ett intresse för att kunna arbeta med frågor om hur man kan integrera mer förnybara kraftkällor i elsystemet. Det här projektet tror och hoppas jag kan bidra till det, säger Viktor Döhlen.

Den 30-årige civilingenjören är född och uppvuxen i nordnorska Tromsö, men flyttade som tonåring till Sverige för studier och här har han blivit kvar.

Hans fru har rötterna i Ådalen och de har ett hus i Marieberg mellan Sollefteå och Kramfors.

– Vi har tillbringat mycket tid i Ådalen och jag har under pandemin kunnat arbeta på distans från huset i Marieberg. Tack vare det här jobbet får vi nu möjlighet att flytta från Stockholm till Ådalen ”på riktigt”, konstaterar Viktor Döhlen.

I projektet kommer Viktor Döhlen att arbeta tillsammans med Sollefteåforsens VD Anders Bergman på plats på Sollefteåforsens kraftverk, på Energidalen i Sollefteå AB samt med forskning på Mittuniversitetet i Sundsvall med projektledaren Kent Bertilsson.

Läs mer om projektet på Mittuniversitetets webbplats:
Snabb reglerkraft från vattenkraft (miun.se)

Läs mer om Sollefteåforsens kraftverk:
Sollefteåforsens AB – Kraftverk och Centralfisket (sollefteaforsen.se)

Start för Twin Peaks-projektet i Ranasjön och Salsjön

Nu inleds arbetet med uppförandet av de två vindkraftparkerna runt Salsjön och Ranasjön i ”triangeln” mellan Ramsele-Edsele-Näsåker. Totalt blir det 39 vindkraftverk i projektet som Arise döpt till Twin Peaks.

Projektledare från Arise för Twin Peaks är Steve Renström, som har mångårig vana vid olika vindkraftprojekt.

– Totalt blir det 39 vindkraftverk. 25 på Ranasjöhöjden och 14 på Salsjöhöjden med en total kapacitet på 242 MW med en nominell effekt på 6,2 MW per verk, berättar han.

I oktober börjar skogsavverkningarna i parkområdet och senare i höst/ vinter kommer brytning av kompletterande vägar att påbörjas.

Stenger & Ibsen Construction med huvudkontor i Örnsköldsvik har fått ansvaret för infrastrukturinvesteringarna i projektet, det vill säga samma företag som har motsvarande uppdrag för det närliggande projektet i Hocksjön i Lungsjöbygden.

För Twin Peaks i Ranasjön och Salsjön har Stenger & Ibsen Construction fått kontraktet för de 39 fundamenten med tillhörande vägar, kranplatser och internt kabelnät.

– Gjutning av plattformar för de 39 verken planeras till våren/ sommaren 2022 och våren/ sommaren 2023 kommer Siemens att leverera de 39 tornen och turbinerna, berättar Steve Renström.

Beräknad driftsättning av den nya vindkraftparken Twin Peaks på Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden i ”triangeln” mellan Ramsele-Edsele-Näsåker är beräknad till tidig vår 2024.

Det är nu även klart att Arise AB har sålt vindkraftprojektet till The Renewables Infrastructure Group Ltd och European Infrastructure Income Fund 4 som kommer att äga 50 procent vardera. Arise kommer genom avtal att ansvara för projektledning under byggnationen och därefter förvalta projekten för ägarnas räkning när de är driftsatta.

Senare i höst kommer Arise att bjuda in till informationsmöten i närområdet om projektet.

Personal från Hocksjöprojektet informerar

Gabriel Duveskog, projetledare för bygget av Hocksjöns vindkraftpark i Lungsjöbygden utanför Ramsele och vd för Hocksjön vind AB.

Under hösten kommer representanter från Hocksjöprojektet att finnas på plats på Gränsgården i Fullsjön och Lägergården i Lungsjön en dag i veckan för att svara på frågor om bygget av den nya vindkraftparken i Hocksjön i Lungsjöbygden utanför Ramsele.

– Vi vill vara så öppna och transparanta som möjligt, men Coronarestriktionerna har verkligen inneburit utmaningar för oss i vår strävan att kunna vara ute och träffa boende, företagare och andra intresserade, konstaterar Gabriel Duveskog, projektledare och vd för Hocksjön Vind AB.

Men nu har restriktionerna lättat och det innebär att Gabriel Duveskog och andra representanter för projektet kan finnas på plats på Gränsgården i Fullsjön och Lägergården i Lungsjön.

– Vi är på plats och är tillgängliga på Lägergården i Lungsjön torsdagar jämna veckor och torsdagar ojämna veckor i Gränsgården i Fullsjön tills vidare, säger Gabriel Duveskog.

Det blir även informationsmöten kvällstid en gång i månaden växelvis i Lungsjön och Fullsjön klockan 17.30-19.30:

Torsdag 16 september: Fullsjön/Gränsgården

Torsdag 7 oktober: Lungsjön/Lägergården

Torsdag 11 november: Fullsjön/Gränsgården

Torsdag 16 december: Lungsjön/Lägergården

Bygget är inne i en intensiv fas med att förstärka och bygga vägar, fundament, transformatorstation, med mera. Till de flesta vindkraftverken används befintliga vägar men till några stycken behöver man bygga nya.

Kring både vägbyggena och övrigt arbete har de tät och kontinuerlig kontakt med Länsstyrelsen Västernorrland som är tillsynsmyndighet. Det tryggar att arbetet utförs på ett korrekt sätt enligt de miljötillstånd man har.

Det är Jämtkraft och Persson Invest som via Hocksjön Vind AB bygger den nya vindkraftparken i Hocksjön. 23 vindkraftverk ska stå klara att tas i drift i slutet av år 2022.

– Nu i höst gjuter vi fundamenten för vindkrafttornen. Hittills är fyra av totalt 23 fundament färdiga och vi räknar med att vara klara med gjutningsarbetet under senhösten.

Betongen tillverkas på plats i den bergtäkt som öppnats inom området .

Det innebär stora besparingar på transporter och miljön att kunna tillverka betongen på plats.

– Varje fundament behöver betong motsvarande cirka 100 betongbilar, så med 23 fundament blir det en hel del transporter som sparas in, konstaterar Gabriel Duveskog.

Nästa sommar med start i början av juni börjar bygget av själva vindkraftverken med resning av torn och turbiner med planerad driftsättning sista kvartalet 2022.

Styrelsemöte för Energidalen

Vid styrelsemötet för Energidalen den 29 juni fastställdes bland annat målbildsdokument för Energidalen med mätbara effektmål för bolagets olika verksamheter.

Justerat protokoll med bilagor finns publicerat i dokumentarkivet här på Energidalens webbplats.

Nästa styrelsemöte för Energidalen tisdag 24 augusti.

Protokoll med mera:
Dokumentarkiv

Folder om digital affärsplattform

I samarbete med Energidalen har näringslivsenheterna i Kramfors och Sollefteå kommuner tagit fram en folder om den digitala affärsplattform som utvecklats av Vindkraftcentrum och Umigo.

Den digitala affärsplattformen är ett enkelt verktyg där företagare kan registrera sig för att synliggöra vilka tjänster de erbjuder  vid till olika exempel vindkraftprojekt.

Folder digital affärsplattform (pdf)

Samverkansavtal mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet

Avtalet undertecknades av Niklas Nord’en, tf kommundirektör Sollefteå, Johan Andersson, kommunalråd Sollefteå, Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet och Mikael Näsström, VD Energidalen i Sollefteå AB. Foto: Erik Löfgren, Energidalen.

Fredag 18 juni tecknades ett nytt, fyraårigt samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Sollefteå kommun. Parterna avsätter tillsammans totalt sex miljoner kronor till gemensamma projekt under avtalsperioden.

– Vårt målmedvetna arbete för att få till stånd fördjupade relationer med kommuner i regionen drivs för att skapa samhällsnytta. Det hjälper universitetet att tillgängliggöra forskning och utbildning för ett livslångt lärande i hela vår region och avtalet med Sollefteå kommun är därför en viktig byggsten, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Den gemensamma samverkan på forskningsområdet inriktas mot fyra profilområden. Inom området Energi ryms bland annat forskning och utvecklingsstöd kring nya och förbättrade metoder att leverera reglerkraft till elnätet. Det ger möjlighet för en utökad integration av nya miljövänliga förnyelsebara energikällor i elnätet. I ett samarbete med Energimyndigheten anställs en industridoktorand som kommer att utföra delar av arbetet.

Områdena Folkhälsa och Skidsport ger plats för forskning kring talangutveckling, snötillverkning och attityder till en mer hälsomedveten livsstil.

När det gäller det fjärde området, Internet of Things, ligger fokus på forskning och testbäddar kring digitalisering som bidrar till ökad effektivitet och värde i kommunens verksamheter.

– För Sollefteå kommuns utveckling är det viktigt att vi har ett bra och nära samarbete med den akademiska världen. Vi har redan idag ett bra samarbete med Mittuniversitetet och tack vare det här samverkansavtalet med Mittuniversitetet kan vi intensifiera och utveckla det arbetet, säger Johan Andersson (c), kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå.