Författare: Fredrik Modin

Svenska Kraftnät växer i Sollefteå

Svenska Kraftnät växer i Sollefteå

Energibranschen i Sollefteå fortsätter att generera tillväxt och arbetstillfällen. Det statliga affärsverket Svenska Kraftnät har ökat med fyra tjänster i Sollefteå under de senaste åren och den nya enhetschefen på kontoret hoppas på att få ännu fler medarbetare i framtiden.

– Idag är vi tio medarbetare inom vår enhet plus att vi har fyra kollegor från andra delar av affärsverket som är stationerade hos oss, berättar Sara Pedersen, nytillträdd enhetschef sedan början på maj.

– Det är jätteroligt att nya tjänster placeras i Sollefteå då det underlättar samarbetet mellan olika enheter inom SVK och är väldigt bra för Sollefteå som stad. Många av våra tjänster har flexibel placeringsort så det finns stor potential att locka hit personer med rätt kompetens utifrån.

Sara är själv hemvändare sedan 2016. Hon lämnade Sollefteå för studier och har bland annat utbildat sig till driftingenjör i Härnösand och jobbat på kärnkraftverket i Forsmark i 11 år innan hon och familjen bestämde sig för att flytta uppåt.

– Svenska kraftnät hade en lämplig tjänst som driftingenjör ute som jag sökte och fick. Sedan dess har jag jobbat här och när min företrädare gick över till andra uppdrag inom organisationen tog jag över rodret som enhetschef.

Svenska kraftnät ansvarar för det svenska stamnätet, alltså elkraftens motsvarighet till motorvägar som används för att transportera elkraften från producenterna vidare ut till de lokala näten som förser slutanvändarnas vägguttag och maskiner med el. Driftcentralen i Sollefteå är en av två som finns inom affärsverket och har hand om den norra halvan av de runt 1700 mil ledningar som stamnätet består av,

– Min roll är att leda våra eldriftledare som styr och övervakar drift- och elsäkerheten i nätet dygnet runt. Även om jag förstås är intresserad av teknik och elkraft så brinner jag ännu mer för att bygga team och lyfta fram mina medarbetares styrkor. Därför känns det som att jag har landat  i helt rätt roll nu.

Hela energibranschen står inför stora förändringar i och med den pågående elektrifieringen och utbyggnaden av industrier i Norrland, en utveckling som Svenska kraftnät är en viktig del av.

– Utöver den dagliga driften får jag även vara med och planera för hur vi ska hantera framtidens utmaningar i energiomställningen. Enligt prognoserna kommer elförbrukningen i Sverige öka med 60% fram till år 2045 så det finns mycket att tänka till kring!

Uniper

Uniper

Uniper i Sverige

Uniper är ett internationellt energibolag med ungefär 11 000 medarbetare och verksamhet i mer än 40 länder. I Sverige är vi 990 medarbetare i ett trettiotal bolag. Huvudkontoret finns i Malmö. Vår produktportfölj omfattar storskaliga anläggningar, handel och tjänster. Den 12 september 2016 listades Uniper på Frankfurtbörsen. Uniper är därmed ett nytt varumärke, men vilar på stolta anor och gedigen energiexpertis med mer än 100 års erfarenhet av elproduktion.

Vi ser till att Sverige har baskraft

Som en del av globala energikoncernen Uniper är vi i Sverige en stor elproducent för svensk basindustri – och en garant för trygg och stabil elförsörjning.I Sverige är det kärnkraften och vattenkraften som utgör basen i energisystemet. Dessa två kraftslag står för 80 procent av den svenska elproduktionen. När det gäller vattenkraft är vi den tredje största producenten i Sverige. Våra 76 hel- och delägda vattenkraftverk, spridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder, står för cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. När det gäller kärnkraft är Uniper-koncernen delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk, i OKG i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark.

Lokal närvaro

Uniper har flera vattenkraftverk i Solleftåområdet. Hjälta Kraftverk är till exempel vårt störta kraftverk när det kommer till effekt och även hem till en av våra underhållsgrupper. Andra orter där vi har underhållstekniker är Junsele, Storfinnforsen, Rätan och Lycksele. Vårt huvudkontor för vattenkraften är beläget i Sundsvall.

Uniper i världen

Uniper är en global aktör på energimarknaden, verksam i mer än 40 länder och med cirka 11 000 anställda. De viktigaste marknaderna är Tyskland, Ryssland, Sverige, Storbritannien och Benelux-länderna. Huvudkontoret ligger i Düsseldorf, Tyskland.

Vi producerar, handlar med och marknadsför el i stor skala. Genom att vi kombinerar teknisk och kommersiell kompetens, kan vi erbjuda skräddarsydda energilösningar till alltmer komplexa energibehov.

Uniper levererar trygg och stabil el – dygnets alla timmar

El är i sig en högeffektiv energibärare och kan utan fördröjning transporteras tusentals mil och är på så sätt helt unikt jämfört med fossila bränslen. Den svenska elanvändningen per capita är internationellt sett hög. Det beror givetvis delvis på vårt kalla klimat men också på att vi har en stor elintensiv industri. För att samhälle och industri ska fungera dygnets alla timmar behövs stabil tillgång till el i ett system som är i elteknisk balans.

Uniper har flera vattenkraft i och omkring Solleftåområdet. Hjälta Kraftverk är till exempel vårt störta kraftverk när det kommer till effekt och hem till en av våra underhållsgrupper. Andra orter där vi har underhållstekniker är Junsele, Storfinnforsen, Rätan och Lycksele.

Läs mer om oss på vår svenska hemsida: https://www.uniper.energy/sverige/

Lediga tjänster finns listade här: https://www.uniper.energy/sverige/om-oss/jobba-hos-oss

Är du student så finns en portal med information anpassad för studenter: https://www.uniper.energy/sverige/student

Välkommen till oss!

ADVEN

ADVEN

På Adven drivs vi av att ta fram morgondagens vatten- och energilösningar som främjar företag, människor och miljön. Vi strävar efter att vara en del av lösningen på klimatförändringarna, och vi tror att vi kan göra skillnad med varje hållbar lösning som vi utvecklar, bygger och driver tillsammans med våra kunder.

Adven är en ledande leverantör av hållbara vatten- och energitjänster i Norden och Baltikum. Vi levererar fjärrvärme på 21 orter i Sverige, från Staffanstorp i söder till Sollefteå i norr. Genom användning av biobränslen, återvinning av rester från närliggande skogar och spillvärme från lokala industrier skapar vi värme som sprider sig längre än hemmets väggar.

Vi har stort fokus på att ha en säker arbetsmiljö, vårt mål är noll arbetsplatsolyckor och en säkerhetskultur i världsklass. Hos oss lär man sig alltid någonting nytt och man uppmuntras att ta del av de utbildningsmöjligheter som finns på företaget.  

Adven i Sollefteå Kommun

Vi är uppdelade i tre regioner och i region Norrland driver vi i dagsläget 20 energianläggningar, främst inom fjärrvärme. På Adven i Sollefteå Kommun arbetar sju medarbetare och vi samarbetar även med externa partners. Vi har verksamhet i Sollefteå, Långsele, Näsåker, Junsele och i Ramsele. Regionens huvudkontor ligger i Sundsvall. Hos oss arbetar bland annat projektledare, drifttekniker och ingenjörer. 

Vi är ett växande företag och letar alltid efter duktiga medarbetare som vill vara med och sprida värme i kommunen.

Läs mer om Advens fjärrvärmeverksamhet: https://adven.com/se/fjarrvarmekunder/

Läs mer om Adven som företag: https://adven.com/se/om-oss/