Uniper

Uniper

Uniper i Sverige

Uniper är ett internationellt energibolag med ungefär 11 000 medarbetare och verksamhet i mer än 40 länder. I Sverige är vi 990 medarbetare i ett trettiotal bolag. Huvudkontoret finns i Malmö. Vår produktportfölj omfattar storskaliga anläggningar, handel och tjänster. Den 12 september 2016 listades Uniper på Frankfurtbörsen. Uniper är därmed ett nytt varumärke, men vilar på stolta anor och gedigen energiexpertis med mer än 100 års erfarenhet av elproduktion.

Vi ser till att Sverige har baskraft

Som en del av globala energikoncernen Uniper är vi i Sverige en stor elproducent för svensk basindustri – och en garant för trygg och stabil elförsörjning.I Sverige är det kärnkraften och vattenkraften som utgör basen i energisystemet. Dessa två kraftslag står för 80 procent av den svenska elproduktionen. När det gäller vattenkraft är vi den tredje största producenten i Sverige. Våra 76 hel- och delägda vattenkraftverk, spridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder, står för cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. När det gäller kärnkraft är Uniper-koncernen delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk, i OKG i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark.

Lokal närvaro

Uniper har flera vattenkraftverk i Solleftåområdet. Hjälta Kraftverk är till exempel vårt störta kraftverk när det kommer till effekt och även hem till en av våra underhållsgrupper. Andra orter där vi har underhållstekniker är Junsele, Storfinnforsen, Rätan och Lycksele. Vårt huvudkontor för vattenkraften är beläget i Sundsvall.

Uniper i världen

Uniper är en global aktör på energimarknaden, verksam i mer än 40 länder och med cirka 11 000 anställda. De viktigaste marknaderna är Tyskland, Ryssland, Sverige, Storbritannien och Benelux-länderna. Huvudkontoret ligger i Düsseldorf, Tyskland.

Vi producerar, handlar med och marknadsför el i stor skala. Genom att vi kombinerar teknisk och kommersiell kompetens, kan vi erbjuda skräddarsydda energilösningar till alltmer komplexa energibehov.

Uniper levererar trygg och stabil el – dygnets alla timmar

El är i sig en högeffektiv energibärare och kan utan fördröjning transporteras tusentals mil och är på så sätt helt unikt jämfört med fossila bränslen. Den svenska elanvändningen per capita är internationellt sett hög. Det beror givetvis delvis på vårt kalla klimat men också på att vi har en stor elintensiv industri. För att samhälle och industri ska fungera dygnets alla timmar behövs stabil tillgång till el i ett system som är i elteknisk balans.

Uniper har flera vattenkraft i och omkring Solleftåområdet. Hjälta Kraftverk är till exempel vårt störta kraftverk när det kommer till effekt och hem till en av våra underhållsgrupper. Andra orter där vi har underhållstekniker är Junsele, Storfinnforsen, Rätan och Lycksele.

Läs mer om oss på vår svenska hemsida: https://www.uniper.energy/sverige/

Lediga tjänster finns listade här: https://www.uniper.energy/sverige/om-oss/jobba-hos-oss

Är du student så finns en portal med information anpassad för studenter: https://www.uniper.energy/sverige/student

Välkommen till oss!

ADVEN

ADVEN

På Adven drivs vi av att ta fram morgondagens vatten- och energilösningar som främjar företag, människor och miljön. Vi strävar efter att vara en del av lösningen på klimatförändringarna, och vi tror att vi kan göra skillnad med varje hållbar lösning som vi utvecklar, bygger och driver tillsammans med våra kunder.

Adven är en ledande leverantör av hållbara vatten- och energitjänster i Norden och Baltikum. Vi levererar fjärrvärme på 21 orter i Sverige, från Staffanstorp i söder till Sollefteå i norr. Genom användning av biobränslen, återvinning av rester från närliggande skogar och spillvärme från lokala industrier skapar vi värme som sprider sig längre än hemmets väggar.

Vi har stort fokus på att ha en säker arbetsmiljö, vårt mål är noll arbetsplatsolyckor och en säkerhetskultur i världsklass. Hos oss lär man sig alltid någonting nytt och man uppmuntras att ta del av de utbildningsmöjligheter som finns på företaget.  

Adven i Sollefteå Kommun

Vi är uppdelade i tre regioner och i region Norrland driver vi i dagsläget 20 energianläggningar, främst inom fjärrvärme. På Adven i Sollefteå Kommun arbetar sju medarbetare och vi samarbetar även med externa partners. Vi har verksamhet i Sollefteå, Långsele, Näsåker, Junsele och i Ramsele. Regionens huvudkontor ligger i Sundsvall. Hos oss arbetar bland annat projektledare, drifttekniker och ingenjörer. 

Vi är ett växande företag och letar alltid efter duktiga medarbetare som vill vara med och sprida värme i kommunen.

Läs mer om Advens fjärrvärmeverksamhet: https://adven.com/se/fjarrvarmekunder/

Läs mer om Adven som företag: https://adven.com/se/om-oss/ 

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk och ansvarar för att kraftöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – idag och i framtiden.

Det uppnår vi på kort sikt genom att övervaka elsystemet dygnet runt, och på lång sikt genom att bygga nya kraftledningar för att möta morgondagens elbehov. Vi är cirka 700 medarbetare, de flesta arbetar på huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall och Sollefteå.

Vi finns i Sollefteå tätort och är idag 14 personer som jobbar på kontoret. Där jobbar bland annat eldriftledare, driftingenjör, enhetschef, verksamhetsspecialist, projektledare, kontrollanläggningsingenjör och elsäkerhetsansvarig.

Vattenfall

Vattenfall

Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom koncernen finns cirka 20 000 medarbetare. Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna.

Vi på Vattenfall finns till för att hjälpa alla våra kunder att utforma sina liv ännu mer klimatsmart och fritt från fossila bränslen inom en generation. Det är vår ledstjärna för en enad affärsverksamheten som kan driva organisationen framåt och i vilken alla kan se sin del i att leverera.

Vattenfall består av sex Business Areas som är organiserade i fem verksamhetssegment. Där den största delen av oss som arbetar åt Vattenfall i Sollefteå kommun jobbar inom BA Power Generation som omfattar vattenfalls vattenkrafts- och kärnkraftsverksamhet, underhållstjänster samt optimerings- och tradingverksamhet.

Vattenfall i Sollefteå Kommun

Idag finns vi på Vattenfall i huvudsak på orterna Näsåker och Sollefteå men vi har även en hel del tekniker stationerade i hemmet eller ute på våra kraftverk.

Grovt räknat så är vi runt 100-150 medarbetare som har sitt arbete i Sollefteå kommun med roller som tex chefer, ingenjörer, tekniker, administratörer & projektledare.

För mer information surfa gärna in på länkarna nedan

https://group.vattenfall.com/se/siteassets/sverige/om-oss/one-pager-vattenfall-in-brief-2020.pdf

https://group.vattenfall.com/se/om-oss

https://www.vattenfall.se/foretag/services-tjanster/vattenfall-services/

https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vara-energislag/vattenkraft