Vindkraft på väg att bli största energikällan inom EU

Nätverkande på den internationella vindkraftskonferensen WinterWind i Umeå i arrangemang av Svensk Vindkraftförening.

En rykande färsk prognos från EU visar att vindkraften kommer att vara största energikällan för elproduktion bland EUs medlemsländer redan om åtta år (år 2027).

År 2040 kommer drygt 30 procent av elproduktionen inom EU komma från vindkraft och därmed vara större än till exempel kol, kärnkraft, gas, vattenkraft och solkraft (idag kommer 10 % av elen från vindkraft).

En av huvudtalarna vid konferensens inledning var Karin Bodin, VD för Polarbröd

Norrländska Polarbröd är Sveriges tredje största brödföretag och har ett miljötänk som genomsyrar hela verksamheten, från råvaror och förpackningar till transporter och energilösningar. Därför äger Polarbröd till exempel egna vindkraftverk för att vara självförsörjande på förnybar energi.

På plats på Jokkmokk Arctic Talks

I samband med Jokkmokks årliga vintermarknad arrangerades i år för första gången Jokkmokk Arctic Talks om framtidens kompetensförsörjning i norra Sverige och Jokkmokk Arctic Talks Innovationsigloo om hur vi skapar framtidens klimatsmarta liv i norra Sverige.

Projekt ”Vindkraft- generator för hållbar utveckling” fanns på plats i Jokkmokk och tog del av paneldebatten Jokkmokk Arctic Talks den 7 februari.

Panelen bestod av bland annat landshövdingen i Norrbottens län Björn O. Nilsson, Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige Ska Leva och Malin Larsson, investeringschef Vattenfall Vattenkraft.

Det här är ett nytt inslag i Jokkmokks vintermarknad och förhoppningen är att den ska bli ett årligt återkommande inslag för att diskutera högaktuella framtidsfrågor för norra Sverige.

Parallellt med Jokkmokk Arctic Talks genomfördes en heldag med innovationsaktiviteter för gymnasieelever och universitetsstudenter under ledning av LTU Business AB.

Genom olika innovationsövningar fick deltagarna processa fram olika spännande, innovativa förslag på hur vi kan skapa förutsättningar för en klimatsmart framtid i norra Sverige.

Spännande och inspirerande för oss ”gamlingar”!

Undersöker möjligheten till ”energi-PRAO” på högstadiet

Energibranschen och Sollefteå kommun via högstadieskolorna ska undersöka möjligheterna att införa ”energi-PRAO” för högstadieelever i årskurs 8 och 9.

– Modellen finns redan idag för bland annat skogsbranschen med lyckat resultat. ”Energiveckan” går ut på att eleverna under sin PRAO-vecka får besöka olika företag inom energibranschen, ett för varje dag, och på så sätt får en inblick vilka olika typer av företag och yrken det finns inom energibranschen, berättar Evelina Nyberg, projektledare kompetensutveckling i projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Exempel på branscher är vattenkraftverk, vindkraftparker och eldistribution med tillhörande drift- och underhållsentreprenörer.

Projekt ”Vindkraft- generator för hållbar utveckling” har bland annat till uppgift att attrahera ungdomar att utbilda sig och söka jobb inom energibranschen. Initiativet till ”energi-PRAO” är ett led i det arbetet.

Välbesökt företagarträff i Näsåker

Drygt 50 intresserade kom till den företagarträff om kommande vindkraftssatsningar som arrangerades i Näsåker den 28 januari.

Det var Sollefteå kommuns näringslivsenhet som tillsammans med projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” bjöd in till företagarträffen.

Temat för företagarträffen var information om planerade vindkraftssatsningar runt om i Sollefteå kommun med omnejd och vilka möjligheter det kan innebära för företagare och entreprenörer i kommunen.

Ann-Marie Sandberg, Karin Österberg, Christer Andersson, Milan Kolar och Gustav Nordström.

Under ledning av moderatorn Kjell Carnbro varvades kvällen med olika föredragshållare och frågestund samt en avslutande paneldiskussion med de fem föredragshållarna för kvällen.

Medverkade gjorde:

  • Karin Österberg från Östersund, en av regeringens fyra nationella vindkraftsamordnare
  • Milan Kolar, SCA Energy
  • Gustav Nordström, Forsca
  • Christer Andersson, Vindkraftcentrum.se
  • Ann-Marie Sandberg, Garantia

Föreläsning på Ådalsskolan i Kramfors om 100 % förnybart

Under hösten har Erik Löfgren från projektet besökt olika högstadie- och gymnasieskolor ute hos ”projektkommunerna” och föreläst om Sveriges väg för att ställa om till
100 % förnybar elproduktion till år 2040.

– Under hösten har vi bland annat varit på Centralskolan i Åsele, Reveljens Lärcenter i Sollefteå, Sollefteå Gymnasium och Ådalsskolans gymnasium i Kramfors, berättar Erik Löfgren.

Måndagen den 17 december gjordes det sista ”nedslaget” för året när Erik Löfgren träffade ett 70-tal gymnasieelever på El- och energiprogrammet på Ådalsskolan i Kramfors.

– Det är spännande att träffa ungdomarna och diskutera elproduktion med dem och de utmaningar vi står inför framtiden när Sverige ska ställa om till elproduktion till 100 % förnybart till år 2040. Vi vuxna har mycket att lära av den generation som ska vid efter oss! säger Erik Löfgren.

Efter jul- och nyårsledigheterna fortsätter projektet arbetet med att vara ute på högstadie- och gymnasieskolor i Mellannorrland och prata om förnybar elproduktion.

– Ja, vi kommer gärna ut till skolorna och så sent som förra veckan blev jag faktiskt kontaktad av en högstadieskola som hört talas om vår föreläsning och ville att vi skulle komma till dem och berätta om 100 % förnybart. Jätteroligt! säger Erik Löfgren.

En viktig del i föreläsningen är att diskutera och informera skolungdomarna om vilka jobbmöjligheter omställningen till 100 % förnybart innebär för dem i framtiden.

– Kompetensförsörjningen är ju som bekant en av de stora utmaningarna. Att få komma ut till skolorna och berätta om resan mot 100 % förnybart är därför även ett gyllene tillfälle att berätta om vilka möjligheter det här innebär för skolungdomarna i framtiden att kunna jobba inom en spännande och växande framtidsbransch på ”hemmaplan” och vilka utbildningsvägar som finns såväl på gymnasienivå som eftergymnasial utbildning för att bli till exempel vindkrafts- och vattenkrafttekniker eller distributionselektriker.

Bild: Erik Löfgren, projektkommunikatör i ”Vindkraft-generator för hållbar utveckling” föreläser om 100 % förnybart på Ådalsskolan i Kramfors. Foto: Janne Mellander

Samarbete för att tillvarata kompetens hos utrikesfödda

Projektet har initierat ett samarbete med bland andra Energiföretagen, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Västernorrland, Hjalmar Strömer-skolan i Strömsund, Reveljen Lärcenter i Sollefteå och Uppsala universitet campus Gotland om hur vi bättre kan tillvarata efterfrågad kompetens hos utrikesfödda för jobb inom energibranschen.

Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna när Sverige ställer om till 100 % förnybart med enbart förnybara energikällor som till exempel vindkraft, vattenkraft och solkraft.

Därför är ett av huvudsyftena med projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” att arbeta med just kompetensförsörjning, hur man attraherar fler att utbilda sig för jobb inom kraftbranschen generellt och vindkraftnäringen i synnerhet.

En viktig målgrupp är nyanlända och utrikesfödda som kommit till Sverige med yrkeserfarenheter som lämpar sig väl för jobb inom kraftindustrin.

Utmaningarna är många. Bland annat att validera de yrkeskunskaper de redan har och ”översätta dem” till svenska förhållanden och att kunna anordna relevanta utbildningar.

Den 4 december arrangerade därför projektet en workshop för att påbörja arbetet att göra an handlingsplan för att underlätta kompetensförsörjningen i Sollefteå i framtiden med hjälp av just nyanlända och utrikesfödda.

I samarbetet medverkar flera viktiga aktörer:

• Arbetsförmedlingen Nord

• Arbetsförmedlingen i Sollefteå

• Arbetsförmedlingen Kramfors

• Länsstyrelsen Västernorrland – projekt integration och tillväxt i Västernorrland

• Energiföretagen

• Uppsala universitet – campus Gotland

• Hjalmar Strömer-skolan Strömsund, YH-utbildning vindkrafttekniker

• Reveljen Lärcenter i Sollefteå

• Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”

 

– Vi hade ett bra möte och nu intensifierar vi arbetet bland annat genom att se hur vi med insatser i utbildning i svenska och matematik kan underlätta för utrikesfödda och nyanlända att söka till exempel YH-utbildningen till vindkrafttekniker i Strömsund, säger Evelina Nyberg, studie- och yrkesvägledare på Reveljen Lärcenter och tillika utbildningsledare i projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling

Gymnasielever från Sollefteå besökte Ögonfägnadens vindkraftpark

I veckan besökte tio elever som läser naturvetenskapliga programmet på Sollefteå Gymnasium Ögonfägnadens vindkraftpark för att lära sig mer om förnybar elproduktion.

En viktig del i projekt ”Vindkraft -generator för hållbar utveckling” är att stötta branschen i arbetet att trygga kompetensförsörjningen. Det gör vi bland annat med riktade aktiviteter mot skolungdomar för att de ska lära sig mer om energibranschen och vilka jobbmöjligheter det finns inom förnybart generellt och vindkraften speciellt.

Vårt projekt har därför samarbeten med olika skolor inom projektområdet, ett samarbete som blir allt större.

Under hösten har till exempel elever som läser en specialinriktning på miljö på naturvetenskapliga programmet på Sollefteå Gymnasium särskilt studerat förnybart och hur Sverige ska klara omställningen till 100 procent förnybart till år 2040.

Som ett led i det har projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” arrangerat två studiebesök för eleverna. Dels på Sollefteåforsens vattenkraftverk i Sollefteå, dels på Ögonfägnadens vindkraftpark mellan Ramsele och Hammerdal.

– En förutsättning för att vi ska klara omställningen till 100 procent förnybart är att det finns arbetskraft med rätt kompetens. Därför är det oerhört värdefullt att ha ett bra samarbete med till exempel gymnasieskolorna så här, säger Erik Löfgren från projektet.

Vid studiebesöket på Ögonfägnadens vindkraftpark tog drift- och underhållschefen Jens Näsström från Statkrafts tre vindkraftsparker i området emot och berättade om arbetet vid den stora vindkraftparken strax utanför Ramsele.

– Vi är cirka 30 anställda som arbetar med drift och underhåll av de tre vindkraftparkerna Ögonfägnaden, Björkhöjden och Stamåsen. Det är allt från vindkrafttekniker till övrig servicepersonal och de flesta bor här i området, berättade Jens Näsström bland annat.

Efter föreläsningen inne i servicestationen fick eleverna följa med på en rundtur ut i vindkraftparken och se vindkraftverken på nära håll.

Skolungdomar i Åsele fick lära sig mer om vindkraft

I samband med en företagarträff i Åsele fick skolungdomar från högstadiet Åsele Centralskola lyssna på två föreläsningar om vindkraft och vilka jobbmöjligheter det innebär i Åsele i framtiden.

Närmare 60 skolungdomar från årskurs åtta och nio på högstadiet blev bjudna på en lunch på Åsele värdshus fredagen den 23 november och fick samtidigt lyssna på två miniföreläsningar om omställningen till 100 % förnybar elproduktion, vindkraftsatsningar och vilka jobbmöjligheter det innebär i Åsele i framtiden.

Träffen med skolungdomarna var ett initiativ från Åsele näringslivsstiftelse. Föreläsare var Erik Löfgren från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och Kristoffer Arnqvist från Vattenfall.

Kristoffer Arnqvist, Vattenfall

Kristoffer Arnqvist berättade om sina erfarenheter att arbeta med vindkratprojekt till havs och om sitt nuvarande arbete som projektledare för den stora vindkraftsatsningen ovanför Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner.

Erik Löfgren berättade om arbetet i Sverige att ställa om till 100 % förnybar elproduktion i Sverige till år 2040 och vilka möjligheter det innebär i Norrlands inland. Bland anat berättade han om framtidens jobbmöjligheter och vilka olika utbildningsvägar som är lämpade.

– Det var en mycket givande träff med ungdomarna. De var rejält på ”hugget”, nyfikna och ville veta mer om vindkraft, utbildningar och vilka jobb det kan bli i framtiden. Verkligen roligt!, summerar Erik Löfgren