Startskott för flerårigt forskningsprojekt i Sollefteåforsen

 Mittuniversitetet har tillsammans med Sollefteå kommun via Energidalen i Sollefteå AB och Sollefteåforsens AB  inlett det fleråriga forskningsprojektet Fast Frequency Reserve from Hydropower (snabb reglerkraft från vattenkraft). Som ett led i det har Energidalen nu rekryterat Viktor Döhlen som industridoktorand.

Förnyelsebar energi ökar behovet av bättre reglerteknik i elnätet. Vattenkraft har potential att kunna kompensera för svängningar i elnätet men är idag långsamt och belastas hårt.

Inom projektet Fast Frequency Reserve from Hydropower ska ny teknik för energilagring utvecklas byggt av superkondensatorer med tillhörande kraftelektronik.

– Med utbyggnaden av förnyelsebara energislag ökar behovet av reglerkraft i elnätet. Vattenkraften är den största producenten av elkraft och kan kompensera för den intermittenta produktionens långsamma svängningar. De stora massorna som ska sättas i rörelse begränsar hur snabba förändringar vattenkraften kan kompensera och ökar slitage och underhållskostnader, säger projektledaren Kent Bertilsson från Mittuniversitetet.

För att kunna bistå med snabb reglerkraft (FFR) avses teknik utvecklad för att använda ett energilager som bygger på superkondensatorer istället för batterier, med tillhörande kraftelektronik. Superkondensatorer är i många fall en dyrare lösning än batterier men dess högre effekttäthet och förmåga att klara många fler cyklar än batterier innebär att det blir en billigare lösning om man vill åstadkomma snabb reglerkraft och möjliggöra mjukare drift av kraftverket.

Projektet kommer studera effekter och konsekvenser för en möjlig implementation vid Sollefteåforsens kraftverk, men utvecklad är tekniken generisk och skulle kunna användas vid andra kraftverk.

För att arbeta med projektet har Energidalen i Sollefteå AB rekryterat Viktor Döhlen som industridoktorand. Han kommer att arbeta med forskningsprojektet under projekttiden fram till årsskiftet 2024/2025.

Viktor är civilingenjör inom teknisk fysik och kommer närmast från en tjänst som analytiker på Energimyndigheten.

– Jag har närt ett intresse för att kunna arbeta med frågor om hur man kan integrera mer förnybara kraftkällor i elsystemet. Det här projektet tror och hoppas jag kan bidra till det, säger Viktor Döhlen.

Den 30-årige civilingenjören är född och uppvuxen i nordnorska Tromsö, men flyttade som tonåring till Sverige för studier och här har han blivit kvar.

Hans fru har rötterna i Ådalen och de har ett hus i Marieberg mellan Sollefteå och Kramfors.

– Vi har tillbringat mycket tid i Ådalen och jag har under pandemin kunnat arbeta på distans från huset i Marieberg. Tack vare det här jobbet får vi nu möjlighet att flytta från Stockholm till Ådalen ”på riktigt”, konstaterar Viktor Döhlen.

I projektet kommer Viktor Döhlen att arbeta tillsammans med Sollefteåforsens VD Anders Bergman på plats på Sollefteåforsens kraftverk, på Energidalen i Sollefteå AB samt med forskning på Mittuniversitetet i Sundsvall med projektledaren Kent Bertilsson.

Läs mer om projektet på Mittuniversitetets webbplats:
Snabb reglerkraft från vattenkraft (miun.se)

Läs mer om Sollefteåforsens kraftverk:
Sollefteåforsens AB – Kraftverk och Centralfisket (sollefteaforsen.se)

Svenska Kraftnät växer i Sollefteå

Svenska Kraftnät växer i Sollefteå

Energibranschen i Sollefteå fortsätter att generera tillväxt och arbetstillfällen. Det statliga affärsverket Svenska Kraftnät har ökat med fyra tjänster i Sollefteå under de senaste åren och den nya enhetschefen på kontoret hoppas på att få ännu fler medarbetare i framtiden.

– Idag är vi tio medarbetare inom vår enhet plus att vi har fyra kollegor från andra delar av affärsverket som är stationerade hos oss, berättar Sara Pedersen, nytillträdd enhetschef sedan början på maj.

– Det är jätteroligt att nya tjänster placeras i Sollefteå då det underlättar samarbetet mellan olika enheter inom SVK och är väldigt bra för Sollefteå som stad. Många av våra tjänster har flexibel placeringsort så det finns stor potential att locka hit personer med rätt kompetens utifrån.

Sara är själv hemvändare sedan 2016. Hon lämnade Sollefteå för studier och har bland annat utbildat sig till driftingenjör i Härnösand och jobbat på kärnkraftverket i Forsmark i 11 år innan hon och familjen bestämde sig för att flytta uppåt.

– Svenska kraftnät hade en lämplig tjänst som driftingenjör ute som jag sökte och fick. Sedan dess har jag jobbat här och när min företrädare gick över till andra uppdrag inom organisationen tog jag över rodret som enhetschef.

Svenska kraftnät ansvarar för det svenska stamnätet, alltså elkraftens motsvarighet till motorvägar som används för att transportera elkraften från producenterna vidare ut till de lokala näten som förser slutanvändarnas vägguttag och maskiner med el. Driftcentralen i Sollefteå är en av två som finns inom affärsverket och har hand om den norra halvan av de runt 1700 mil ledningar som stamnätet består av,

– Min roll är att leda våra eldriftledare som styr och övervakar drift- och elsäkerheten i nätet dygnet runt. Även om jag förstås är intresserad av teknik och elkraft så brinner jag ännu mer för att bygga team och lyfta fram mina medarbetares styrkor. Därför känns det som att jag har landat  i helt rätt roll nu.

Hela energibranschen står inför stora förändringar i och med den pågående elektrifieringen och utbyggnaden av industrier i Norrland, en utveckling som Svenska kraftnät är en viktig del av.

– Utöver den dagliga driften får jag även vara med och planera för hur vi ska hantera framtidens utmaningar i energiomställningen. Enligt prognoserna kommer elförbrukningen i Sverige öka med 60% fram till år 2045 så det finns mycket att tänka till kring!

Pressinfo: Energibranschen växer i Sollefteå kommun

I Sollefteå kommun finns över 500 arbetstillfällen relaterat till kraft- och energibranschen och antalet lediga och nya tjänster fortsätter att öka. Därför har Energidalen i Sollefteå lanserat den nya webbsajten Kraftjobb.se som ett komplement till övriga ”rekryteringssajter” för att samla lediga tjänster där arbetssökande kan hitta lediga ”kraft- och energijobb” i Sollefteå.

– Allt fler företag tillämpar ”flexibel tjänstgöringsort”, så även kraft- och energibranschen. Därför ökar möjligheterna att få kvalificerade jobb inom energisektorn och kunna bo och arbeta i Sollefteå kommun, konstaterar Erik Löfgren, affärsutvecklare på Energidalen i Sollefteå AB.

För att synliggöra dessa och andra tjänster inom kraft- och energisektorn har Energidalen under vintern byggt upp den nya webbsajten Kraftjobb.se.

– Här samlar vi lediga tjänster hos företag verksamma inom kraft- och energibranschen runt om i Sollefteå kommun. Tillströmningen av nya lediga tjänster är god och visar potentialen för att kraft- och energisektorn kan fortsätta att växa och skapa såväl tillväxt som nya varaktiga arbetstillfällen i Sollefteå kommun, säger Erik Löfgren.

Förutom att sammanställa och synliggöra de lediga tjänsterna via sajten Kraftjobb.se sprider Energidalen information om lediga ”kraftjobb” i kommunen via bolagets övriga kommunikationskanaler, bland annat i sociala medier som exempelvis Linkedin, Facebook och Instagram.

– Det här är en del i Energidalens uppdrag till att stötta företagen i arbetet att säkerställa kompetensförsörjningen och underlätta för jobbsökande att hitta lediga jobb i Sollefteå kommun. I förlängningen innebär det här möjlighet till ökad tillväxt, inflyttning och fler arbetstillfällen i Sollefteå kommun inom området förnybar energi, säger Erik Löfgren.

För närvarande finns ett 20-tal lediga tillsvidaretjänster utlysta via webbsajten hos tio-talet olika kraft- och energiföretag verksamma i Sollefteå kommun.

Exempel på aktuella lediga ”kraft- och energitjänster” med Sollefteå kommun som placeringsort:

  • Projektledare Vattenfall vattenkraft
  • Drifttekniker Statkraft
  • Kraftsystemanalytiker Svenska Kraftnät
  • Drifttekniker Adven fjärrvärme
  • Industridoktorand Energidalen i Sollefteå AB och Sollefteåforsens AB
  • Vindkrafttekniker General Electric
  • Fälttekniker ONE Nordic
  • Kundtjänstmedarbetare E.ON

Webbsajten Kraftjobb.se är byggd på samma plattform som Energidalens webbplats och har tagits fram i samarbete med kommunikationsbyrån ADC Media i Sollefteå.

– Förutom sammanställning av aktuella lediga tjänster inom kraft- och energisektorn finns företagspresentationer, tips på lämpliga utbildningsvägar samt reportage och intervjuer på Kraftjobb.se, berättar Erik Löfgren.

För mer information:
Erik Löfgren, affärsutvecklare på Energidalen i Sollefteå AB
Telefon: 070-2065890, E-post erik.lofgren@solleftea.se

Om Energidalen i Sollefteå AB:
Energidalen i Sollefteå AB är ett utvecklingsbolag som ägs av Sollefteå kommun. Bolaget skall bedriva teknik- och tjänsteutveckling inom området förnybar energi. Syftet med verksamheten är att främja näringslivsutveckling och sysselsättning.

Energidalen rekryterar industridoktorand

När elproduktionen från sol- och vindkraft ökar behöver övrig elproduktion och elnät styras och hanteras på nya sätt. Till exempel när solen går i moln måste annan elproduktion kunna snabbt ersätta solkraften för att undvika avbrott i elnätet.  För att möta denna utmaning kommer Mittuniversitetet, Sollefteåforsens AB och Energidalen i Sollefteå AB att anställa en industridoktorand inom området smart elproduktion.

– Elnätet står inför stora utmaningar med storskaligt införande av förnyelsebara energislag och reglerkraften blir allt viktigare för framtida näts stabilitet.  Vi vill kunna bidra till en grönare framtid och som ett led i detta avser Energidalen i Sollefteå AB att anställa en industridoktorand, säger Energidalens VD Mikael Näsström.

Syftet är att skapa ett flerpartssamarbete med akademin via Mittuniversitetet och Sollefteåforsens AB med Sollefteå kraftverk för att med ny teknik kunna leverera reglerkraft till elnätet.

Industridoktoranden kommer att arbeta i nära samarbete med ingenjörer, leverantörer och forskare för att utveckla nya och förbättrade metoder för att leverera reglerkraft till elnätet som möjliggör en utökad integration av nya miljövänliga förnyelsebara energikällor i elnätet. En utgångspunkt i det arbetet är Sollefteåforsens kraftverk, kraftverket mitt i Sollefteå stad som är helägt av Sollefteå kommun.

– Vi ser gärna att den som söker tjänsten som industridoktorand har tidigare erfarenhet av kraftelektronik. Det är även meriterande om den som söker har erfarenhet och kännedom om elnätet, energilager och elektronik, säger Anders Bergman, VD för Sollefteåforsens AB.

Satsningen och rekryteringen av en industridoktorand är en led i det intensifierade samarbetet mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet som under 2021 bland annat väntas resultera i ett långsiktigt samverkansavtal mellan kommunen och universitetet inom bland annat ämnesområdet energi.

– Jag ser verkligen fram emot samarbetet och det är alltid roligt att bedriva forskning i samarbete med näringslivet. Elnätet står inför stora utmaningar för att kunna integrera mer förnyelsebara energikällor och då blir energilager mycket viktigt för att kunna hålla nätet stabilt och undvika att elnätet slås ut vid för hastiga variationer i produktion eller konsumtion, säger Kent Bertilsson, professor vid Mittuniversitetet.

Eftersom tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap och sökanden kommer att säkerhetsprövas innan anställning.

Läs mer och sök tjänsten via Offentliga jobb:

Industridoktorand Energidalen

Pressmeddelande om ny energiingenjörsutbildning i Sollefteå

Hybridstudier kan hjälpa glesbygden att möta arbetsmarknadens ökande kompetensbehov

Nu får den norrländska glesbygden ett nytt redskap för att möta det växande kompetensbehovet på arbetsmarknaden som energiomställningen och näringslivets regionala investeringar inom energisektorn medför. Med hjälp av hybridutbildning ska fler kunna ta examen från en högre utbildning direkt från hemorten. Företagen i Norrland slåss redan om kompetensen, prognosen är att tiotusentals nya arbetstillfällen kan komma att skapas de kommande åren.

– Vi löser inte den här utmaningen med bara inflyttning, fler måste kunna utbilda sig här i Norrland. Därför måste vi fortsätta utveckla samverkan mellan kommuner och utbildningsaktörer och göra utbildning mer tillgänglig och bättre fungerande. Traditionella distansstudier eller att flytta till storstaden fungerar inte systematiskt för regionen och inte heller för de flesta individer som vill komma vidare i arbetslivet, säger Martin Bergvall, verksamhetschef på Akademi Norr.

Reveljen lärcenter i Sollefteå

Till hösten lanseras ett nytt sätt att studera högre utbildning i Norrland med så kallade hybridstudier. Först ut är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning (YH) till energiingenjör som anordnas samtidigt på sex olika orter i Norrland tack vare ett samarbete mellan utbildningsföretaget FEI och de kommunala lärcentrumen i Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Sollefteå, Sorsele och Vilhelmina.

– Hybridutbildning i klassrum är nog den pusselbit som saknats för att fler på glesbygden ska ta en högre utbildning. De som bor här och vill byta yrke är oftast mitt i livet och då är det nödvändigt att kunna studera på hemorten. Det här kan vara en perfekt modell nu när vi behöver utbilda tusentals människor på kort tid, säger Martin Bergvall.

Hybridmodellen innebär att läraren undervisar från ett centralt klassrum och de studerande är med på lektionerna i realtid, antingen i samma klassrum som läraren eller tillsammans med andra studerande i speciellt inredda klassrum fast på annan ort. Med hjälp av modern digital teknik kan alla interagera med samma förutsättningar.

– Problemet med traditionella distansstudier är att man studerar helt själv och hemifrån. Hela det sociala sammanhanget som platsbundna utbildningarna erbjuder finns inte, vilket visat sig ha negativ påverkan på allt från läroeffekt och studiemotivation till hur stor andel som slutför utbildningen och tar examen, säger Martin Bergvall, verksamhetschef på Akademi Norr.

Responsen från arbetsmarknaden i kommunerna är redan stort. En liten kommun som i egen regi inte kan arrangera YH-utbildningar kan nu, tillsammans med andra kommuner och med hjälp av FEI:s hybridmetodik, erbjuda efterfrågad högre utbildning på hemorten.

– Vi har många aktörer inom energi i Norrland, både industrin och alla andra delar av samhället som behöver mer eller uppdaterad kompetens. Även inom byggsektorn finns fortsatt stora behov av energieffektivisering, både vid nybyggnation och renovering har en energiingenjör en viktig roll. Jobb finns det gott om, säger Erik Löfgren, affärsutvecklare och kommunikatör på Energidalen i Sollefteå.

Själva hybridmodellen har testats och utvärderats de senaste åren, bland annat i småländska Västervik där FEI erbjuder både en tvåårig YH-utbildning och även kortare kurser i samarbete med Campus Västervik.

– Det finns många faktorer som talar för att denna nya form av hybridutbildning är mycket positiv för glesbygdskommuner. Utbildningen utgår direkt från behovet på arbetsmarknaden och de studerande får värdefulla praktikperioder och nätverk som ger jobb direkt efter examen, säger Andreas Degerfeldt, verksamhetschef YH på FEI

Om Energiingenjörsutbildning ht2021 i Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Sollefteå, Sorsele, Vilhelmina och Västervik.

Länk för ansökan till utbildningen: https://www.fei.se/utbildning/energiingenjor-400-yhp/

Ansökan kan göras fram till 12 maj 2021.

 

Kraftjobb: Möt Benny Stenström

Kraftjobb möter:
Benny Stenström
Vattenfall

Vad jobbar du med?

Sedan mars 2019 är jag chef för avdelning Produktionsstöd hos Vattenfall Vattenkraft. Vi jobbar i huvudsak med att stötta våra operativa produktionsenheter och våra driftcentraler när gäller allt från användning av IT-system till utveckling av standarder och rutiner. Jag har 13 medarbetare som är utspridda i nästan hela landet, från Uppsala i söder till Jokkmokk i norr. Min bas är Vattenfalls kontor på Nipanområdet i Sollefteå och därifrån kan jag sköta det mesta av mina uppgifter men det händer också att jag är iväg och besöker andra kontor/kraftverk runt om i Sverige ibland.


Hur kom du in i energibranschen?

Jag gick Natur/Teknik på gymnasiet i Sollefteå med inriktning Maskin och fortsatte med sedan med Energiteknik på Umeå Universitet så jag hade siktet inställt på ett jobb i branschen rätt tidigt. 

Kopplingen till Vattenfall fanns också med sedan länge eftersom jag sommarjobbade på Kilforsens kraftverk under många år. Från början med gräsklippning men tog mig vidare via driftteknikerjobb till att ha hand om nya sommarjobbare. 

Därför var det naturligt att söka en tjänst hos Vattenfall efter studierna och det var nära att jag hamnade i Porjus, jag var en av två kvar till tillsättningen av en traineetjänst där. Den gick dock till någon annan så jag började spana efter jobb hemma i Sollefteå istället.

Jag sökte och fick ett jobb på Energidalen i dess dåvarande form och flyttade hem. Som nyutexaminerad turnera runt och prata energieffektivisering både i Sverige och utomlands via ett projekt som organisationen jobbade med. 

Vattenfall hade kvar mina uppgifter sedan min ansökan till Porjus-jobbet och 6 månader senare hörde dom av sig om en traineetjänst i Näsåker. Jag nappade på erbjudandet och började jobba som anläggningstekniker, en tjänst där jag snabbt fick mycket ansvar och kunde utvecklas mycket. Sedan dess har jag fortsatt inom Vattenfall,  det ena uppdraget har lett till det andra och jag har haft många olika roller, bland annat anläggningsansvarig, asset manager, underhållsutvecklare/processledare och verksamhetsutvecklare.

Har du några tips till den som vill börja jobba i energibranschen i Sollefteå kommun? 

Håll koll på tjänster med flexibel arbetsort! Ingen av tjänsterna sedan traineejobbet i Näsåker har haft Sollefteå som utpekad placeringsort. Det har snarare varit så att jag har fått uppdragen och fått möjligheten att jobba med dem härifrån. 

Energibranschen är ju rätt utspridd överlag så det är sällan särskilt noga var man utgår från, många av jobben går att sköta på distans och för uppdrag som ska utföras på plats får man vara beredd att resa oavsett var man bor. 

Ett annat tips är att söka brett och vara öppen för många typer av jobb. Det är en rörlig bransch med många aktörer så steg ett är att ta sig in, sedan finns det många möjligheter att söka sig vidare. Det finns gott om företag med koppling till energi i Sollefteå så genom att bygga upp ett nätverk här öppnas ofta dörrar till nya utmaningar!

Ny webbsajt för ”kraftjobb” i Sollefteå kommun

Under våren bygger Energidalen en ny webbsajt där vi samlar information om lediga tjänster inom kraft- och energisektorn där Sollefteå kommun är möjlig som placeringsort. På sajten kommer det även att finnas information om de större arbetsgivarna inom kraft- och energisektorn i kommunen, olika reportage och information om olika utbildningsvägar för dig som vill ha ett ”kraftfullt” jobb i Sollefteå!

Sollefteå är en kraftfull kommun i många dimensioner. Här finns kraften i form av driftiga människor, en kraftfull natur och inte minst i form av produktion av förnybar fossilfri el.

Sollefteå är den kommun i landet där det produceras näst mest vattenkraftel och Sollefteå är en betydande producent av vindkraftel. I kommunen finns tre olika stora vindkraftparker med sammanlagt 111 vindkraftverk och fler är på gång.

Kraft och energi skapar tillväxt i Sollefteå kommun och här finns goda möjligheter till arbetstillfällen för dig som är intresserad av kraft- och energisektorn. Många av de större kraft- och energiföretagen har verksamhet runt om i kommunen och de söker ständigt nya medarbetare.

På den här webbsajten samlar vi information om lediga tjänster där Sollefteå kommun är möjlig som placeringsort.

Läs mer på kraftjobb.se