Dokumentarkiv

Här samlar vi dokument kopplade till Energidalen samt avslutade och pågående projekt.

Projektbeskrivning, Vindkraft - Generator för hållbar utveckling
Projektbeskrivning (pdf)

Slutrapport från projekt Vindkraft - generator för hållbar utveckling 2020-03-31 (pdf):
Slutrapport

Delrapport Metodbeskrivning för att attrahera ungdomar till vindkraftbranschen 2020-03-31 (pdf):
Metodbeskrivning för att attrahera ungdomar till vindkraftbranschen

Delrapport Metodbeskrivning för att attrahera akademiker till vindkraftbranschen 2020-03-31 (pdf)
Metodbeskrivning för att attrahera akademiker till vindkraftbranschen

Delrapport Affärsmässiga fördelar med närhet till elproduktion och förslag till fortsatt arbete 2020-03-31 (pdf):
affärsmässiga fördelar med närhet till elproduktion och förslag till fortsatt arbete

Sammanställning utåtriktade aktiviteter (pdf):
Sammanställning 

 

protokoll

Här publiceras justerade styrelse- och stämmoprotokoll från och med verksamhetsåret 2020.

PROTOKOLL 2022

Styrelsemöten 2022:
Styrelsemöte 2022-01-25
Protokoll (pdf)

Styrelsemöte 2022-03-09
Protokoll (pdf)

PROTOKOLL 2021

Bolagsstämma 2021-05-04:
Stämmoprotokoll (pdf)
Årsredovisning 2020 (pdf)
Reviderade ägardirektiv (pdf)

Styrelsemöten 2021:
Styrelsemöte 2021-02-05:
Protokoll (pdf)
Bilaga vindkraft i Sollefteå (pdf)
Attest- och delegationsordning 2021 (pdf)

Styrelsemöte 2021-03-01:
Protokoll (pdf)

Styrelsemöte 2021-03-29:
Protokoll (pdf)
Bilaga Interkontrollplan 2021 (pdf)

Styrelsemöte 2021-05-04:
Protokoll (pdf)

Styrelsemöte 2021-06-29:
Protokoll (pdf)
Bilaga Målbildsdokument Energidalen 2021 (pdf)
Bilaga Samverkansavtal Mittuniversitetet (pdf)
Bilaga preliminärt resultat 2021-05-31 (pdf)

Styrelsemöte 2021-08-24:
Protokoll (pdf)
Bilaga projektbeslut FFR Hydropower (pdf)
Bilaga preliminärt resultat 2021-07-31 (pdf)

Styrelsemöte 2021-10-19:
Protokoll (pdf)
Bilagor till protokollet (pdf)

Styrelsemöte 2021-11-30:
Protokoll (pdf)
Bilaga ekonomisk rapport (pdf)
Bilaga budget 2022 (pdf)
Bilaga uppföljning mätbara mål (pdf)

PROTOKOLL 2020

Bolagsstämma 2020-04-30:
Årsredovisning 2019 (pdf)
Stämmoprotokoll (pdf)

Styrelsemöten 2020:

Styrelsemöte 2020-04-30:
Protokoll (pdf)

Styrelsemöte 2020-06-15:
Protokoll (pdf)

Styrelsemöte 2020-08-17:
Protokoll (pdf)

Styrelsemöte 2020-09-30:
Protokoll (pdf)

Styrelsemöte 2020-10-28:
Protokoll (pdf)

Styrelsemöte 2020-12-04:
Protokoll (pdf)

Styrelsemöte  2020-12-18:
Protokoll (pdf)

Nyhetsbrev

Projekt "Vindkraft - generator för hållbar utveckling" har under projekttiden skickat ut sammanlagt 21 nyhetsbrev.

Här finns de arkiverade för nedladdning som pdf-filer.

Alla nyhetsbrev (pdf):