ELINTENSIV INDUSTRI

ELINTENSIV INDUSTRI

Sollefteå kommun har sedan ett antal år tillbaka arbetet för att stimulera investeringar i elintensiv verksamhet. En av de platser som kommunen kan erbjuda för detta ändamål är Hamre, Långsele. Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för Hamreområdet som är anpassad för elintensiv verksamhet. 

Hamreområdet är attraktivt för många investerare på grund av sina goda förutsättningar att ansluta mot elnätet med effekter upp till 500 MW och storleken (möjlighet till närmare 100 hektar sammanhängande markområde). Områdets attraktion stärks av att det dessutom i många avseenden är klart för att omgående påbörja byggnationer då elnätet finns på plats och detaljplanen är klar.

Ett exempel på elintensiv verksamhet är datacenterbranschen. Enligt en rapport från Business Sweden omsätter datacenterbranchen i Sverige cirka 12 miljarder kronor idag och anställer 7000 personer. Samtidigt bedöms behoven av nya datacenters att öka med 40 procent de kommande åren globalt och Sverige har goda möjligheter att konkurrera om stora investeringar.

Hamre är en unik fastighet som ligger mitt i det svenska elnätet och med möjligheter att få mycket effekt från förnybara energikällor på korttid till en plats. Det kalla klimatet är också en fördel då datacenters genererar mycket värme och är i behov av kylning.

Förutom tillgång till 500 MW-anslutning och direkt närhet till Faxälven för kylning med kallt älvvatten finns goda infrastrukturella förutsättningar i Hamre med närhet till såväl järnvägs- som flygförbindelser.

I arbetet att marknadsföra Hamre som lokaliseringsort för elintensiv verksamhet samarbetar Sollefteå kommun och Energidalen bland annat med High Coast Invest och Node Pole.

Läs mer på High Coast Invest:
https://www.highcoastinvest.com/investment/consectetur-modi

Läs mer på Node Pole:

https://www.nodepole.com/12/Hamre

SNABBFAKTA HAMRE

Site properties:

Site type : Greenfield

Greenfield area : 63ha

Expansion area : 29ha

Brownfield area: 120000sqm

Zoning approved for industry/datacenters : Yes

Zoning status : Completed

 

Power properties

Power Potential Available Today: 3MW

Power Potential - 6 months: 15MW

Power Potential - 12 months: 150MW

Power Potential -18 months: 150MW

Power Potential - 24 months: 150MW

Power Potential - 36 months: 500MW

Power Potential - 36+ months: 500MW

 

Cooling, water & sewer

Average temperature: 3.8C

Municipal water connection available at site border : Yes

Cooling water possible : Yes

Municipal sewer connection available at site border : Yes

 

Fiber connectivity

Fiber connectivity at site border : Yes

Latency RTD to Stockholm (RoundTripDelay): 4.6ms

Latency RTD to Amsterdam (RoundTripDelay): 23.1ms

 

Time to market

Time to Market : Ready to build

Time to Market, estimated Ready to Build : Ready now

 

Logistics

Långsele Train Station: 2 km

High Coast Airport: 38 km

Harbour: 39 km

Closest city: Sollefteå 10 km

Road access: Yes