ELINTENSIV INDUSTRI

Sollefteå kommun har sedan ett antal år tillbaka arbetet för att stimulera investeringar i elintensiv verksamhet. En av de platser som kommunen kan erbjuda för detta ändamål är Hamre, Långsele. Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för Hamreområdet som är anpassad för elintensiv verksamhet. 

Hamreområdet är attraktivt för många investerare på grund av sina goda förutsättningar att ansluta mot elnätet med effekter upp till 500 MW och storleken (möjlighet till närmare 100 hektar sammanhängande markområde). Områdets attraktion stärks av att det dessutom i många avseenden är klart för att omgående påbörja byggnationer då elnätet finns på plats och detaljplanen är klar.

Sollefteå kommun har den 27 april 2022 skrivit under en avsiktsförklaring med Uniper och Sasol ecoFT med ambitionen att etablera en hållbart industri i Hamre, Långsele.

Unipers plan är att anläggningen ska stå färdigt och producera år 2026.
När anläggningen är klar räknar Uniper med ca 100 direkta jobb men med sysselsättningseffekter beräknas satsningen skapa 300 nya jobb.
Läs mer om industriprojektet av Uniper och Sasol ecoFT - SkyFuelH2 här.

Ett exempel på elintensiv verksamhet är datacenterbranschen. Enligt en rapport från Business Sweden omsätter datacenterbranchen i Sverige cirka 12 miljarder kronor idag och anställer 7000 personer. Samtidigt bedöms behoven av nya datacenters att öka med 40 procent de kommande åren globalt och Sverige har goda möjligheter att konkurrera om stora investeringar.

Hamre är en unik fastighet som ligger mitt i det svenska elnätet och med möjligheter att få mycket effekt från förnybara energikällor på korttid till en plats. Det kalla klimatet är också en fördel då datacenters genererar mycket värme och är i behov av kylning.

Förutom tillgång till 500 MW-anslutning och direkt närhet till Faxälven för kylning med kallt älvvatten finns goda infrastrukturella förutsättningar i Hamre med närhet till såväl järnvägs- som flygförbindelser.

I arbetet att marknadsföra Hamre som lokaliseringsort för elintensiv verksamhet samarbetar Sollefteå kommun och Energidalen bland annat med High Coast Invest och Node Pole.

Läs mer på High Coast Invest:
https://www.highcoastinvest.com/investment/consectetur-modi

Läs mer på Node Pole:
https://www.nodepole.com/12/Hamre

SNABBFAKTA HAMRE

Site properties

Site type : Greenfield
Greenfield area : 63ha
Expansion area : 29ha
Brownfield area: 120000sqm
Zoning approved for industry/datacenters : Yes
Zoning status : Completed

Power properties:
Power Potential Available Today: 3MW
Power Potential - 6 months: 15MW
Power Potential - 12 months: 150MW
Power Potential -18 months: 150MW
Power Potential - 24 months: 150MW
Power Potential - 36 months: 500MW
Power Potential - 36+ months: 500MW

Cooling, water & sewer:
Average temperature: 3.8C
Municipal water connection available at site border : Yes
Cooling water possible : Yes
Municipal sewer connection available at site border : Yes

 

Fiber connectivity:
Fiber connectivity at site border : Yes
Latency RTD to Stockholm (RoundTripDelay): 4.6ms
Latency RTD to Amsterdam (RoundTripDelay): 23.1ms

Time to market:
Time to Market : Ready to build
Time to Market, estimated Ready to Build : Ready now

Logistics:
Långsele Train Station: 2 km
High Coast Airport: 38 km
Harbour: 39 km
Closest city: Sollefteå 10 km
Road access: Yes