Kontakt

Affärsutvecklare och kommunikatör:
Erik Löfgren
E-post: erik.lofgren@solleftea.se
Telefon: 070-206 58 90

Informatör digital affärsplattform
Lena Strandqvist
E-post: lena@letsdesign.se
Telefon: 070-223 37 11

Industridoktorand FFR Hydropower
Viktor Döhlen
E-post: viktor.dohlen@miun.se

Affärsområdeschef:
Hans Pahlin
(tjänstledig)

VD
Mikael Näsström
E-post: mikael.nasstrom@solleftea.se
Telefon: 070-517 76 21