Om Energidalen

Energidalen i Sollefteå AB är ett kommunalt utvecklingsbolag som ägs av Sollefteå kommun. 

Bolaget bildades 1990 och skall bedriva teknik- och tjänsteutveckling inom området förnybar energi, samt idka därmed förenlig verksamhet. Syftet med verksamheten är att främja näringslivsutveckling och sysselsättning i kommunen.

Historik
Energidalen i Sollefteå AB har sedan bildandet 1990 haft fokus på bioenergi. Under ledning av den mångårige VD:n Tord Fjällström har Energidalen stöttat många utvecklingsprojekt inom bioenergiområdet. 

Många företag har startat inom ramen för Energidalen för att sedan kunna knoppas av och drivas vidare som egna självständiga företag. Ett sådant exempel är golvvärmeföretaget Thermotech med säte i Sollefteå.

Efter Sveriges medlemskap i EU i mitten av 1990-talet har Energidalen under många år varit aktiv på den internationella arenan inom området bioenergi. Bland annat har Energidalen arrangerat internationella energikonferenser i Sollefteå.

Energidalen har numera breddat verksamheten till hela området förnybar energi. Under perioden 2017-07-01 till 2020-03-31 drev Energidalen utvecklingsprojektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” med Sollefteå kommun som projektägare i nära samarbete med Energidalen samt fem vindkraftskommuner i Norrlands inland, företrädare för energibranschen och olika organisationer.

Styrelse:
Ingemar Jonsson (C) ordförande
Roger Johansson (VI) ledamot
Kjell-Åke Sjöström (V) ledamot
Åsa Sjödén (S) ledamot
John Åberg (S) ledamot

Personal:
Mikael Näsström, VD
Hans Pahlin, affärsområdeschef (tjänstledig)
Erik Löfgren, affärsutvecklare och kommunikatör
Lena Strandqvist, informatör digital affärsplattform
Viktor Döhlen, industridoktorand

Adress:
Energidalen i Sollefteå AB
Kommunstyrelsens sekretariat
Sollefteå kommun
881 80 Sollefteå

Telefon:
0620-682000