Projekt på gång

Energidalen är engagerad i flera utvecklingsprojekt.
Här kan du läsa om några av dem.

samarbete med mittuniversitetet

Sollefteå kommun har via Energidalen och Sollefteåforsen inlett det fleråriga forskningsprojektet Fast Frequency Reserve from Hydropower (snabb reglerkraft från vattekraft) tillsammans med Mittuniversitetet. 

Förnyelsebar energi ökar behovet av bättre reglerteknik i elnätet. Vattenkraft har potential att kunna kompensera för svängningar i elnätet men är idag långsamt och belastas hårt.

Inom projektet Fast Frequency Reserve from Hydropower ska ny teknik för energilagring utvecklas byggt av superkondensatorer med tillhörande kraftelektronik.

Läs mer på projektets webbplats:
Snabb reglerkraft från vattenkraft

Gymnasieutbildning El & energi

Sollefteå kommun har beslutat att starta el- & energiprogrammet på gymnasieskolan läsåret 2020/2021. Utbildningen är ett komplement till el- & energiprogram på andra gymnasieskolor i regionen.

El- & energiprogrammet i Sollefteå kommer att ha två inriktningar, elteknik och energiteknik. Det är den sistnämnda inriktningen som framförallt vattenkraft- och vindkraftbranschen efterfrågar. 

Inför starten samverkar Sollefteå kommun med såväl Energidalen/ Vindkraft – generator för hållbar utveckling som branschrådet.

Marknadsföring av vindkrafttekniker – ett samverkansprojekt

Uppsala universitet drev ett ettårigt projekt 2019-04-01 till och med 2020-03-31 med stöd från Energimyndigheten för marknadsföring av vindkrafttekniker. I projektet genomfördes olika marknadsföringsaktiviteter för att öka kunskapen om vindkraftteknikeryrket, branschens stora rekryteringsbehov över tid och de utbildningsvägar som finns till yrket.

I projektet samverkade Uppsala universitet med Energidalen i Sollefteå/ Vindkraft – generator för hållbar utveckling, Vindkraftcentrum.se, Arbetsförmedlingen, Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergi.

Energi-PRAO på högstadiet

Energidalen/ Vindkraft – generator för hållbar utveckling har tillsammans med branschrådet och högstadieskolorna i Sollefteå tagit fram ett koncept för ”energi-PRAO”. Motsvarande modell används sedan tidigare för bland annat skogsbranschen med lyckat resultat. 

Målgrupp är elever i årskurs 8 och 9 som under en PRAO-vecka får pröva på olika yrken inom kraft- och energibranschen som finns representerade på orten. Exempel på branscher är vattenkraftverk, vindkraftparker och eldistribution med tillhörande drift- och underhållsentreprenörer.

Under sin PRAO-vecka får eleverna besöka olika företag inom energibranschen, ett för varje dag, och på så sätt får en inblick vilka olika typer av företag och yrken det finns inom energibranschen.