Etikett: Biobränsle

Vindkraft på väg att bli största energikällan inom EU

Nätverkande på den internationella vindkraftskonferensen WinterWind i Umeå i arrangemang av Svensk Vindkraftförening.

En rykande färsk prognos från EU visar att vindkraften kommer att vara största energikällan för elproduktion bland EUs medlemsländer redan om åtta år (år 2027).

År 2040 kommer drygt 30 procent av elproduktionen inom EU komma från vindkraft och därmed vara större än till exempel kol, kärnkraft, gas, vattenkraft och solkraft (idag kommer 10 % av elen från vindkraft).

En av huvudtalarna vid konferensens inledning var Karin Bodin, VD för Polarbröd

Norrländska Polarbröd är Sveriges tredje största brödföretag och har ett miljötänk som genomsyrar hela verksamheten, från råvaror och förpackningar till transporter och energilösningar. Därför äger Polarbröd till exempel egna vindkraftverk för att vara självförsörjande på förnybar energi.

Undersöker möjligheten till ”energi-PRAO” på högstadiet

Energibranschen och Sollefteå kommun via högstadieskolorna ska undersöka möjligheterna att införa ”energi-PRAO” för högstadieelever i årskurs 8 och 9.

– Modellen finns redan idag för bland annat skogsbranschen med lyckat resultat. ”Energiveckan” går ut på att eleverna under sin PRAO-vecka får besöka olika företag inom energibranschen, ett för varje dag, och på så sätt får en inblick vilka olika typer av företag och yrken det finns inom energibranschen, berättar Evelina Nyberg, projektledare kompetensutveckling i projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Exempel på branscher är vattenkraftverk, vindkraftparker och eldistribution med tillhörande drift- och underhållsentreprenörer.

Projekt ”Vindkraft- generator för hållbar utveckling” har bland annat till uppgift att attrahera ungdomar att utbilda sig och söka jobb inom energibranschen. Initiativet till ”energi-PRAO” är ett led i det arbetet.