Etikett: Vindkraft

Välbesökt infokväll med Jämtkraft i Fullsjön

Den 28 augusti genomförde Jämtkraft ett informationsmöte i Fullsjön om den planerade vindkraftparken med 45 turbiner öster om Hocksjön utanför Ramsele.

Det är flera större vindkraftprojekt på gång runt om i Sollefteå kommun.

Till ett av de större hör Hocksjön Vind ABs planerade vindkraftpark öster om Hocksjön utanför Ramsele. Bakom Hocksjön Vind AB står Jämtkraft och Persson Invest.

Onsdagen den 28 augusti hölls en välbesökt informationskväll på bygdegården Gränsgården  i Fullsjön för berörda och intresserade om det kommande projektet.

– Vår målsättning är att vi ska kunna påbörja markarbeten med till exempel skogsavverkning, förstärkning av vägar och brytande av nya vägar i slutet av detta år. 2020 hoppas vi kunna påbörja byggnadsarbetena och att vindkraftverken ska kunna resas och driftsättas under 2021, berättade projektledaren Gabriel Duveskog.

Informationskvällen var en av många inplanerade under projektets gång.

– Vi vill att det här projektet ska genomsyras av transparens och öppenhet med en öppen dialog med boende, berörda och intresserade under hela den här ”resan”, berättade Gabriel Duveskog.

Sammanlagt finns tillstånd för 45 vindkraftverk i ”Hocksjönprojektet” som tillsammans har potential att producera upp till 600 GWh förnybar energi, det motsvarar energi till cirka 126 000 hushåll.

Läs mer om projektet på Jämtkrafts webbplats:
https://www.jamtkraft.se/om-jamtkraft/var-fornybara-produktion/vindkraft/planerade-vindkraftsprojekt/hocksjon/

 

På plats på Jokkmokk Arctic Talks

I samband med Jokkmokks årliga vintermarknad arrangerades i år för första gången Jokkmokk Arctic Talks om framtidens kompetensförsörjning i norra Sverige och Jokkmokk Arctic Talks Innovationsigloo om hur vi skapar framtidens klimatsmarta liv i norra Sverige.

Projekt ”Vindkraft- generator för hållbar utveckling” fanns på plats i Jokkmokk och tog del av paneldebatten Jokkmokk Arctic Talks den 7 februari.

Panelen bestod av bland annat landshövdingen i Norrbottens län Björn O. Nilsson, Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige Ska Leva och Malin Larsson, investeringschef Vattenfall Vattenkraft.

Det här är ett nytt inslag i Jokkmokks vintermarknad och förhoppningen är att den ska bli ett årligt återkommande inslag för att diskutera högaktuella framtidsfrågor för norra Sverige.

Parallellt med Jokkmokk Arctic Talks genomfördes en heldag med innovationsaktiviteter för gymnasieelever och universitetsstudenter under ledning av LTU Business AB.

Genom olika innovationsövningar fick deltagarna processa fram olika spännande, innovativa förslag på hur vi kan skapa förutsättningar för en klimatsmart framtid i norra Sverige.

Spännande och inspirerande för oss ”gamlingar”!

Undersöker möjligheten till ”energi-PRAO” på högstadiet

Energibranschen och Sollefteå kommun via högstadieskolorna ska undersöka möjligheterna att införa ”energi-PRAO” för högstadieelever i årskurs 8 och 9.

– Modellen finns redan idag för bland annat skogsbranschen med lyckat resultat. ”Energiveckan” går ut på att eleverna under sin PRAO-vecka får besöka olika företag inom energibranschen, ett för varje dag, och på så sätt får en inblick vilka olika typer av företag och yrken det finns inom energibranschen, berättar Evelina Nyberg, projektledare kompetensutveckling i projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Exempel på branscher är vattenkraftverk, vindkraftparker och eldistribution med tillhörande drift- och underhållsentreprenörer.

Projekt ”Vindkraft- generator för hållbar utveckling” har bland annat till uppgift att attrahera ungdomar att utbilda sig och söka jobb inom energibranschen. Initiativet till ”energi-PRAO” är ett led i det arbetet.