Utbildningar

Det finns många utbildningar om man vill arbeta som vindkrafts- och vattenkraftstekniker eller eldistributionselektriker, såväl yrkeshögskoleutbildningar som gymnasiala yrkesvuxenutbildningar

Här har vi samlat information om några av de utbildningar som finns till dessa yrken.