Vindkraft – generator för hållbar utveckling

Tillsammans med Energimyndigheten har Sollefteå kommun drivit ett projekt för att öka den regionala nyttan av såväl genomförda som planerade vindkraftsinvesteringar i Norrlands inland. Projektet pågick under perioden 2017-07-01 till och med 2020-03-31 i nära samverkan med bland andra olika berörda kommuner i regionen och branschföretag. 

Projektets huvudsyften

Säkerställa kompetensförsörjningen
Projektet har arbetat med att ta fram metoder och samarbetsformer i regionen för att stimulera ungdomar att välja utbildningar inom området förnybar energi. Kommunerna ska erbjuda utbildningar anpassade utifrån energibranschens behov. Ungdomar med akademisk utbildning ska få möjlighet till projektuppdrag, exjobb och sommarjobb inom energibranschen i regionen. 

Mötesplatser för producentföretag och underleverantörer
Underlätta för energiföretagen och lokala/ regionala entreprenörer att få kontakt. På så sätt skapas affärsmöjligheter för det lokala och regionala näringslivet kopplat bland annat till de stora vindkraftsinvesteringarna i regionen. 

Målgruppsanpassad kommunikation
Projektet har tagit fram nya kommunikationsplattformar, såväl analoga som digitala, som är anpassade till de olika målgrupperna. Alltifrån digitala marknadsplatser till nätverkskonferenser och mötesrum i sociala medier. 

Intressenter i ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”
  • Projektägare: Sollefteå kommun

  • Övriga kommuner: Kramfors, Jokkmokk, Sorsele, Strömsund och Åsele

  • Branschföreträdare: E.ON, Forsca, SCA Energi, Sollefteåforsen, Statkraft och Vattenfall Vindkraft

  • Övriga: Akademi Norr, Energidalen i Sollefteå, Energimyndigheten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland, Strukturum i Jokkmokk AB och Vindkraftcentrum.se