Vattenkraft

I Sollefteå kommun finns 26 vattenkraftverk varav 16 stora kraftverk i Ångermanälven, Faxälven och Fjällsjöälven. Med det är Sollefteå en av de största vattenkraftproducerande kommunerna i Sverige och mitt i staden ligger Sollefteåforsens kraftverk som ägs av  kommunen.

Solkraft

Fossilfri el från solkraft är på stark i frammarsch och i Sollefteå kommun finns flera intressanta satsningar på el från solenergi. Oavsett om du planerar att installera solceller på ditt villatak eller bygga en större solelsanläggning kan el från solenergi kanske vara ett  alternativ för dig.

Vindkraft

I Sollefteå kommun finns drygt 100 vindkraftverk. De närmaste åren kommer antalet vindkraftverk mer än fördubblas i kommunen. Vi arbetar därför för att satsningarna på vindkraft ska skapa lokal och regional tillväxt, fler arbetstillfällen och bidra till långsiktig och hållbar utveckling.

Elintensiv industri

Kombinationen av lokalt producerad grön el, kallt klimat och goda kommunikationer gör Sollefteå högintressant för etablering av elintensiv industri. Ett exempel är Hamre där Sollefteå kommun erbjuder ett närmare 100 hektar stort markområde med unika förutsättningar för elintensiv industri.

Digital Affärsplattorm

Nu finns en digital affärsplattform där du som företagare kostnadsfritt kan registrera dig och marknadsföra dina tjänster på ett nytt, interaktivt sätt. Målgrupp är främst de olika vindkraftprojekt som är på gång, bland annat i Sollefteå kommun, för att underlätta för lokala och regionala affärsmöjligheter.


Klart med ännu en anslutning av vindkraft i Sollefteå och Kramfors

Klart med ännu en anslutning av vindkraft i Sollefteå och Kramfors

E.ON och Renewable Power Capital, RPC, har slutit avtal om elanslutning till fyra vindkraftparker i ...
Läs hela texten
Inbjudan - vad händer ute i Hamre?

Inbjudan – vad händer ute i Hamre?

Vad händer ute i Hamre? Den 27 april kommer representanter från Uniper Sverige, Sasol och ...
Läs hela texten
Investeringar för industrietablering i Långsele

Investeringar för industrietablering i Långsele

Investeringar för industrietablering i Långsele Sollefteå kommun kraftsamlar kring elintensiv industri med fokus på Hamre ...
Läs hela texten
"Stor potential för nyinflyttade vid etablering"

”Stor potential för nyinflyttade vid etablering”

"Stor potential för nyinflyttade vid en etablering" Österforse IF/Byalag är i grunden en idrottsförening men ...
Läs hela texten
Purmo Group köper Thermotech

Purmo Group köper Thermotech

Purmo Group köper Thermotech Idag kom nyheten att Thermotech sålts till det finska storkoncernen Purmo ...
Läs hela texten
"En etablering skulle öka på den positiva trenden"

”En etablering skulle öka på den positiva trenden”

"En etablering skulle öka på den positiva trenden" Långsele camping är välbesökt av både ortsbor ...
Läs hela texten
Jessica Näsholm är Energidalens nya kommunikationsstrateg

Jessica Näsholm är Energidalens nya kommunikationsstrateg

Kraft- och energibranschen är inne i en expansiv fas i Sollefteå kommun och därför har ...
Läs hela texten
Made In Ådalen ser framemot etablering i Långsele

Made In Ådalen ser framemot etablering i Långsele

Made In Ådalen ser framemot en etablering i Långsele Made in Ådalen är caféet mitt ...
Läs hela texten
Haglöf Sweden ser möjligheter med elintensiv industri i Långsele

Haglöf Sweden ser möjligheter med elintensiv industri i Långsele

Haglöf Sweden ser möjligheter med elintensiv industri i Långsele Det finns en bred enighet i ...
Läs hela texten
Nuläge och processen framåt för Hamre

Nuläge och processen framåt för Hamre

Elintensiv etablering – nuläge och processen framåt Just nu förs dialog med aktörer om en ...
Läs hela texten