Vattenkraft

I Sollefteå kommun finns 26 vattenkraftverk varav 16 stora kraftverk i Ångermanälven, Faxälven och Fjällsjöälven. Med det är Sollefteå en av de största vattenkraftproducerande kommunerna i Sverige och mitt i staden ligger Sollefteåforsens kraftverk som ägs av  kommunen.

Solkraft

Fossilfri el från solkraft är på stark i frammarsch och i Sollefteå kommun finns flera intressanta satsningar på el från solenergi. Oavsett om du planerar att installera solceller på ditt villatak eller bygga en större solelsanläggning kan el från solenergi kanske vara ett  alternativ för dig.

Vindkraft

I Sollefteå kommun finns drygt 100 vindkraftverk. De närmaste åren kommer antalet vindkraftverk mer än fördubblas i kommunen. Vi arbetar därför för att satsningarna på vindkraft ska skapa lokal och regional tillväxt, fler arbetstillfällen och bidra till långsiktig och hållbar utveckling.

Elintensiv industri

Kombinationen av lokalt producerad grön el, kallt klimat och goda kommunikationer gör Sollefteå högintressant för etablering av elintensiv industri. Ett exempel är Hamre där Sollefteå kommun erbjuder ett närmare 100 hektar stort markområde med unika förutsättningar för elintensiv industri.

Digital Affärsplattorm

Nu finns en digital affärsplattform där du som företagare kostnadsfritt kan registrera dig och marknadsföra dina tjänster på ett nytt, interaktivt sätt. Målgrupp är främst de olika vindkraftprojekt som är på gång, bland annat i Sollefteå kommun, för att underlätta för lokala och regionala affärsmöjligheter.


Startskott för flerårigt forskningsprojekt i Sollefteåforsen

Startskott för flerårigt forskningsprojekt i Sollefteåforsen

 Mittuniversitetet har tillsammans med Sollefteå kommun via Energidalen i Sollefteå AB och Sollefteåforsens AB  inlett ...
Läs hela texten
Start för Twin Peaks-projektet i Ranasjön och Salsjön

Start för Twin Peaks-projektet i Ranasjön och Salsjön

Nu inleds arbetet med uppförandet av de två vindkraftparkerna runt Salsjön och Ranasjön i ”triangeln” ...
Läs hela texten
Personal från Hocksjöprojektet informerar

Personal från Hocksjöprojektet informerar

Gabriel Duveskog, projetledare för bygget av Hocksjöns vindkraftpark i Lungsjöbygden utanför Ramsele och vd för ...
Läs hela texten
Styrelsemöte för Energidalen

Styrelsemöte för Energidalen

Vid styrelsemötet för Energidalen den 29 juni fastställdes bland annat målbildsdokument för Energidalen med mätbara ...
Läs hela texten
Folder om digital affärsplattform

Folder om digital affärsplattform

I samarbete med Energidalen har näringslivsenheterna i Kramfors och Sollefteå kommuner tagit fram en folder ...
Läs hela texten
Samverkansavtal mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet

Samverkansavtal mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet

Avtalet undertecknades av Niklas Nord'en, tf kommundirektör Sollefteå, Johan Andersson, kommunalråd Sollefteå, Anders Fällström, rektor ...
Läs hela texten
Förvaltningsberättelse för Energidalen 2020

Förvaltningsberättelse för Energidalen 2020

Styrelsen för Energidalen i Sollefteå AB. Från vänster John Åberg (S), Kjell-Åke Sjöström (V), Åsa ...
Läs hela texten
Bolagsstämma för Energidalen i Sollefteå AB

Bolagsstämma för Energidalen i Sollefteå AB

Energidalen i Sollefteå AB höll ordinarie bolagsstämma tisdagen den 4 maj. Förutom sedvanliga sedvanliga stämmohandlingar ...
Läs hela texten
Reportage om Kraftjobb.se i Sollefteåbladet

Reportage om Kraftjobb.se i Sollefteåbladet

Tidningen Sollefteåbladet skriver i sitt senaste nummer om Energidalens nya "rekryteringssajt" Kraftjobb.se Läs mer om ...
Läs hela texten
Pressinfo: Energibranschen växer i Sollefteå kommun

Pressinfo: Energibranschen växer i Sollefteå kommun

I Sollefteå kommun finns över 500 arbetstillfällen relaterat till kraft- och energibranschen och antalet lediga ...
Läs hela texten