Vattenkraft

I Sollefteå kommun finns 26 vattenkraftverk varav 16 stora kraftverk i Ångermanälven, Faxälven och Fjällsjöälven. Med det är Sollefteå en av de största vattenkraftproducerande kommunerna i Sverige och mitt i staden ligger Sollefteåforsens kraftverk som ägs av  kommunen.

Solkraft

Fossilfri el från solkraft är på stark i frammarsch och i Sollefteå kommun finns flera intressanta satsningar på el från solenergi. Oavsett om du planerar att installera solceller på ditt villatak eller bygga en större solelsanläggning kan el från solenergi kanske vara ett  alternativ för dig.

Vindkraft

I Sollefteå kommun finns drygt 100 vindkraftverk. De närmaste åren kommer antalet vindkraftverk mer än fördubblas i kommunen. Vi arbetar därför för att satsningarna på vindkraft ska skapa lokal och regional tillväxt, fler arbetstillfällen och bidra till långsiktig och hållbar utveckling.

Elintensiv industri

Kombinationen av lokalt producerad grön el, kallt klimat och goda kommunikationer gör Sollefteå högintressant för etablering av elintensiv industri. Ett exempel är Hamre där Sollefteå kommun erbjuder ett närmare 100 hektar stort markområde med unika förutsättningar för elintensiv industri.


Hocksjöns vindkraftpark – lokalägd vindkraft

Hocksjöns vindkraftpark – lokalägd vindkraft

I Hocksjöområdet, vid gränsen mellan Västernorrlands och Jämtlands län samt Sollefteå och Ragunda kommuner, har ...
Läs hela texten
Lena ”ambassadör” för digital affärsplattform

Lena ”ambassadör” för digital affärsplattform

Lena Strandqvist är ny medarbetare på Energidalen. Hon kommer att vara informatör och ”ambassadör” för ...
Läs hela texten
Coronaanpassning av verksamheten

Coronaanpassning av verksamheten

Energidalen i Sollefteå AB följer naturligtvis myndigheternas rekommendationer i allmänhet och Sollefteå kommuns ”koncernrestriktioner” i ...
Läs hela texten
Protokoll från styrelsemöte 28 oktober

Protokoll från styrelsemöte 28 oktober

Energidalens styrelse sammanträdde den 28 oktober. Nedan finns det justerade protokollet från styrelsemötet. Protokoll styrelsemöte ...
Läs hela texten
Fördjupad samverkan mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet

Fördjupad samverkan mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet

Sollefteå kommun och Mittuniversitetet planerar att teckna ett långsiktigt samverkansavtal inom att antal utvalda forskningsområden ...
Läs hela texten
Digital affärsplattform underlättar för lokala affärer

Digital affärsplattform underlättar för lokala affärer

Vindkraftcentrum har tillsammans med Umeå universitet utvecklat en digital affärsplattform där projektörer och leverantörer kan ...
Läs hela texten
Här är de filmade föreläsningarna från Branschforum Vind 2020

Här är de filmade föreläsningarna från Branschforum Vind 2020

Nu finns filmerna från föreläsningarna från konferensen Branschforum Vind 2020 i Sollefteå 24-25 september tillgängliga ...
Läs hela texten
Styrelsemöte för Energidalen med 70-årsuppvaktning

Styrelsemöte för Energidalen med 70-årsuppvaktning

Uppvaktning av styrelseordförande Ingemar Jonsson med anledning av hans 70-årsdag. Foto: Erik Löfgren Onsdagen den ...
Läs hela texten
Lyckat försök med digital version av Branschforum Vind

Lyckat försök med digital version av Branschforum Vind

24-25 september arrangerade Energidalen i Sollefteå AB och Vindkraftcentrum den årliga konferensen Branschforum Vind, i ...
Läs hela texten
Preliminärt program för konferensen Branschforum Vind i Sollefteå 24-25/9

Preliminärt program för konferensen Branschforum Vind i Sollefteå 24-25/9

Utbyggnaden av vindkraft i landet pågår för fullt. En grundläggande drivkraft är att minska klimathotet ...
Läs hela texten