Vattenkraft

I Sollefteå kommun finns 26 vattenkraftverk varav 16 stora kraftverk i Ångermanälven, Faxälven och Fjällsjöälven. Med det är Sollefteå en av de största vattenkraftproducerande kommunerna i Sverige och mitt i staden ligger Sollefteåforsens kraftverk som ägs av  kommunen.

Solkraft

Fossilfri el från solkraft är på stark i frammarsch och i Sollefteå kommun finns flera intressanta satsningar på el från solenergi. Oavsett om du planerar att installera solceller på ditt villatak eller bygga en större solelsanläggning kan el från solenergi kanske vara ett  alternativ för dig.

Vindkraft

I Sollefteå kommun finns drygt 100 vindkraftverk. De närmaste åren kommer antalet vindkraftverk mer än fördubblas i kommunen. Vi arbetar därför för att satsningarna på vindkraft ska skapa lokal och regional tillväxt, fler arbetstillfällen och bidra till långsiktig och hållbar utveckling.

Elintensiv industri

Kombinationen av lokalt producerad grön el, kallt klimat och goda kommunikationer gör Sollefteå högintressant för etablering av elintensiv industri. Ett exempel är Hamre där Sollefteå kommun erbjuder ett närmare 100 hektar stort markområde med unika förutsättningar för elintensiv industri.

Digital Affärsplattorm

Nu finns en digital affärsplattform där du som företagare kostnadsfritt kan registrera dig och marknadsföra dina tjänster på ett nytt, interaktivt sätt. Målgrupp är främst de olika vindkraftprojekt som är på gång, bland annat i Sollefteå kommun, för att underlätta för lokala och regionala affärsmöjligheter.


Pressmeddelande om ny energiingenjörsutbildning i Sollefteå

Pressmeddelande om ny energiingenjörsutbildning i Sollefteå

Hybridstudier kan hjälpa glesbygden att möta arbetsmarknadens ökande kompetensbehov Nu får den norrländska glesbygden ett ...
Läs hela texten
Infoträffar om Hocksjöprojektet hålls utomhus

Infoträffar om Hocksjöprojektet hålls utomhus

Just nu genomför Jämtkraft och Persson Invest informationsträffar i byarna runt Hocksjön om deras stora ...
Läs hela texten
Ny webbsajt för ”kraftjobb” i Sollefteå kommun

Ny webbsajt för ”kraftjobb” i Sollefteå kommun

Under våren bygger Energidalen en ny webbsajt där vi samlar information om lediga tjänster inom ...
Läs hela texten
FEI starta YH-utbildning till energiingenjör i Sollefteå

FEI starta YH-utbildning till energiingenjör i Sollefteå

I höst startar en ny YH-utbildning till energiingenjör där Sollefteå är en av studieorterna. Den ...
Läs hela texten
Energidalen medverkade på internationell workshop med SHREC-Interreg Europe

Energidalen medverkade på internationell workshop med SHREC-Interreg Europe

Den 25 januari medverkade Energidalen på en internationell digital workshop arrangerad av SHREC - Interreg ...
Läs hela texten
YH-utbildning till energiingenjör startar i Sollefteå

YH-utbildning till energiingenjör startar i Sollefteå

Akademi Norr och FEI har fått klartecken att starta en YH-utbildning till energiinenjör med inriktning ...
Läs hela texten
Längtan till Norrland förde familjen Penttinen till Västvattnet

Längtan till Norrland förde familjen Penttinen till Västvattnet

John och Johanna Penttinen har länge haft en längtan att flytta till norra Sverige för ...
Läs hela texten
Framåtanda och framtidstro i Lungsjöbygden

Framåtanda och framtidstro i Lungsjöbygden

Framtidssatsningarna fortsätter i Lungsjöbygden i nordvästra hörnet av Sollefteå kommun och inflyttningen ökar. Nu i ...
Läs hela texten
Debatt: Styr elintensiva industrier dit elen finns

Debatt: Styr elintensiva industrier dit elen finns

I de nordligaste länen finns det en stor elproduktion och kapacitet att förse nya verksamheter ...
Läs hela texten
Hocksjöns vindkraftpark – lokalägd vindkraft

Hocksjöns vindkraftpark – lokalägd vindkraft

I Hocksjöområdet, vid gränsen mellan Västernorrlands och Jämtlands län samt Sollefteå och Ragunda kommuner, har ...
Läs hela texten