Vattenkraft

I Sollefteå kommun finns 26 vattenkraftverk varav 16 stora kraftverk i Ångermanälven, Faxälven och Fjällsjöälven. Med det är Sollefteå en av de största vattenkraftproducerande kommunerna i Sverige och mitt i staden ligger Sollefteåforsens kraftverk som ägs av  kommunen.

Solkraft

Fossilfri el från solkraft är på stark i frammarsch och i Sollefteå kommun finns flera intressanta satsningar på el från solenergi. Oavsett om du planerar att installera solceller på ditt villatak eller bygga en större solelsanläggning kan el från solenergi kanske vara ett  alternativ för dig.

Vindkraft

I Sollefteå kommun finns drygt 100 vindkraftverk. De närmaste åren kommer antalet vindkraftverk mer än fördubblas i kommunen. Vi arbetar därför för att satsningarna på vindkraft ska skapa lokal och regional tillväxt, fler arbetstillfällen och bidra till långsiktig och hållbar utveckling.

Elintensiv industri

Kombinationen av lokalt producerad grön el, kallt klimat och goda kommunikationer gör Sollefteå högintressant för etablering av elintensiv industri. Ett exempel är Hamre där Sollefteå kommun erbjuder ett närmare 100 hektar stort markområde med unika förutsättningar för elintensiv industri.


Preliminärt program för konferensen Branschforum Vind i Sollefteå 24-25/9

Preliminärt program för konferensen Branschforum Vind i Sollefteå 24-25/9

Utbyggnaden av vindkraft i landet pågår för fullt. En grundläggande drivkraft är att minska klimathotet ...
Läs hela texten
El- och energiprogrammet har nystartat på Sollefteå gymnasium

El- och energiprogrammet har nystartat på Sollefteå gymnasium

Nu har el-och energiprogrammet kommit igång igen på Sollefteå gymnasium. De åtta utbildningsplatserna fylldes snabbt ...
Läs hela texten
Sollefteådepå ska leverera hyresmaskiner till vindkraftprojekt

Sollefteådepå ska leverera hyresmaskiner till vindkraftprojekt

EAG Rental AB med depå i bland annat Sollefteå ska leverera hyresmaskiner till ett stort ...
Läs hela texten
Bred politisk uppslutning bakom vindkraftsatsningar i Åsele

Bred politisk uppslutning bakom vindkraftsatsningar i Åsele

Kommunalrådet Andreas From ser vindkraften som en ny basnäring i Åsele kommun. - Givetvis ska ...
Läs hela texten
Styrelseprotokoll publiceras på hemsidan

Styrelseprotokoll publiceras på hemsidan

Energidalens styrelse har beslutat att stämmo- och styrelseprotokoll från Energidalen i Sollefteå ska publiceras på ...
Läs hela texten
Boendecampen i Ramsele ger jobb till lokala företag

Boendecampen i Ramsele ger jobb till lokala företag

Just nu byggs boendecampen i Ramsele för vindkraftarbetarna vid bygget av Treblade Björkvattnets vindkraftpark. Bygget ...
Läs hela texten
Enkät om energiutbildningar på Reveljen Lärcentra i Sollefteå

Enkät om energiutbildningar på Reveljen Lärcentra i Sollefteå

I samverkan mellan Akademi Norr, Sollefteå kommun, Energidalen i Sollefteå AB, Reveljen Lärcentra och Företagsekonomiska ...
Läs hela texten
Branschforum Vind i Sollefteå 24-25 september blir både fysisk och digital

Branschforum Vind i Sollefteå 24-25 september blir både fysisk och digital

Vindkraftkonferensen Branschforum Vind 2020 den 24-25 september blir både fysisk och digital. Enligt rådande regler ...
Läs hela texten
Vattenfalls bygge av vindkraftpark utanför Fredrika

Vattenfalls bygge av vindkraftpark utanför Fredrika

I Blakliden och Fäbodberget utanför Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner byggs just nu en ...
Läs hela texten
300 transporter till Björkvattnets vindkraftpark

300 transporter till Björkvattnets vindkraftpark

Veckan efter midsommar börjar transporterna genom Sollefteå kommun med delar till de 33 vindkraftverk som ...
Läs hela texten